Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Witamy na stronie firmy BAS LIPARIS, specjalizującej się w:

1.OPRACOWYWANIU WNIOSKÓW  INWESTYCYJNYCH  DO  PROW:

     a) MODERNIZACJA  GOSPODARSTW  ROLNYCH

     b) PREMIA DLA MŁODYCH  ROLNIKÓW

     c) RESTRUKTURYZACJA  MAŁYCH  GOSPODARSTW

     d) ROZWÓJ  USŁUG  ROLNICZYCH

    e) TWORZENIE GRUP PRODUCENTÓW

2.OPRACOWYWANIU WNIOSKÓW  W RAMACH RPO WZ (2014-2020)

3.SPORZĄDZANIU RAPORTÓW ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

4.UZYSKIWANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH

5.DORADZTWIE  ROLNICZYM

Nasza oferta dla JST i przedsiębiorców

   Oferujemy szeroki zakres badań terenowych w zależności od Państwa wymagań. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami w kraju, co gwarantuje profesjonalne podejście do tematu oraz sumienne wykonanie zlecenia.

   Zapraszamy do zapoznania się z kompletną ofertą firmy.

   Firma Liparis świadczy usługi w zakresie  doradztwa rolniczego i rolnośrodowiskowego. Doradzamy w jaki sposób optymalnie wykorzystać środki pomocowe dla rolników.  Nasz zespół tworzą osoby, które na co dzień związane są z ochroną środowiska i naukami przyrodniczymi. Prowadzimy również zajęcia ze studentami, wiemy jak łączyć teorię z praktyką w ochronie środowiska.

   Ofertę kierujemy głównie do osób prywatnych, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji państwowych oraz uczelni wyższych.

 

dotacje dla rolnictwa Szczecin
  ISTOTNYM ELEMENTEM W PROFILU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI „LIPARIS” SĄ USŁUGI DORADCZE PRZY WYKORZYSTANIU MECHANIZMU POMOCOWEGO PROW 2014-2020 

 

PROW 2014-2020 broszura informacyjna

  

Szybki kontakt

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 506 023 511

Adres do korespondencji:

Szczecin ul. Sikorki 23/1

71-221 Szczecin

KRS 0000554125
NIP 8581853492
REGON 36154718000000
 
...
 


 

A k t u a l n o ś c i

 
Pliki do pobrania

PROW SZCZECIN

dla rolników Szczecin

Biuletyn Informacji Publicznej
MRiRW (projekty rozporządzeń i najnowsze akty prawne)

Słownik doradcy rolnego

dla młodych rolników Szczecin

Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej siedliskowej dla pakietów 4. i 5. „Działania rolno-środowiskowo- klimatycznego” w ramach

PROW 2014-2020 

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE W 2015 ROKU


 

 

Nowy Nabór - Inwestycje w gospodarstwach na obszarach Natura 2000 -  PROW 2014-2020

                                         Planowany termin naboru -     wrzesień 2017 r. 

Czytaj więcej: Inwestycje w gospodarstwach na obszarach Natura 2000 w nowym PROW 2014-2020

Restrukturyzacja małych gospodarstw w PROW 2014-2020 coraz bliżej

    

Czytaj więcej: Restrukturyzacja małych gospodarstw coraz bliżej

Rozwój usług rolniczych

Jest to działanie kierowane do podmiotów, które zamierzają świadczyć usługi rolnicze. Beneficjentem działania może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą w aspekcie usług rolniczych przynajmniej 2 lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. W szczegółowych aktach prawnych określono PKD, jakie uprawnia nas do skorzystania z pomocy. Dodatkowo osoba ubiegająca się o pomoc, musi udokumentować przychód z usług rolniczych w wysokości przynajmniej 10.000 zł brutto w każdym roku obrotowym (okres 2 lat).

Czytaj więcej: Rozwój usług rolniczych

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000   

    To działanie będzie wspierać rolnicze wykorzystanie łąk i pastwisk oraz prowadzoną na nich produkcję zwierzęcą, pod warunkiem prowadzenia jej zgodnie z wymogami ochrony środowiska. W ramach tego działania można będzie uzyskać dofinansowanie na trzy główne rodzaje inwestycji. Omawiane rozwiązanie przewiduje wsparcie finansowe dla Rolników gospodarujących na terenach położonych w zasięgu NATURY 2000. Z ogólnodostępnych informacji prezentowanych w materiałach publikacyjnych, można odszukać alternatywę dla Rolnika, które nie kwalifikuje się w przypadku Modernizacji Gospodarstw Rolnych w ujęciu chowu zwierząt (krowy) a jednocześnie jego profil działalności ukierunkowany jest na hodowlę krowią, co przewiduje wsparcie dla obszarów Natury 2000. 

Czytaj więcej: Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Modernizacja gospodarstw rolnych”, ważne załączniki do wniosku !

     Wniosek o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 to nie wszystko. Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć blisko 30 załączników. W przypadku inwestycji, zwłaszcza budowlanych, często nie unikniemy uzyskania pozwolenia na budowę i decyzji o warunkach zabudowy. Najprawdopodobniej we wrześniu zostanie podany termin naboru wniosków w ramach modernizacji, która najpierw powinna obejmować gospodarstwa, gdzie hodowane jest bydło.

Pobierz pełną listę załączników

Czytaj więcej: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, ważne załączniki do wniosku !

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" z PROW 2014-2020

  

Wnioski ARiMR przyjmuje od 31.03.2016-29.04.2016 r.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł; 
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł; 
  • racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach- max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

 

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH – obszar D

Jest to jedno z najbardziej znanych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W PROW na lata 2014-2020 działanie zostało podzielone na cztery obszary. Aktualnie upływa termin składania wniosków na inwestycje w obszarach A,B,C, które obejmowały głównie prace budowlane wykonywane przez gospodarstwa zajmujące się hodowlą trzody chlewnej oraz bydła mięsnego i mlecznego. Dofinansowanie w obszarze D będzie obejmowało projekty dotyczące produkcji roślinnej i pozostałej produkcji zwierzęcej. Dzięki dofinansowaniu w ramach obszaru D, będziemy mogli także maszyny rolnicze a producenci roślinni będą mogli budować np. magazyny na płody rolne. Prace budowlane są podobnie jak w obszarach A,B,C związane z koniecznością uzyskania decyzji i pozwoleń oraz posiadania projektu i kosztorysu. Nabór nie został jeszcze ogłoszony ale z pewnością nie pozostało dużo czasu aby zgromadzić dokumentację niezbędną do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czytaj więcej: MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH – obszar D

Wszystkie programy PROW 2014-2020 w jednym miejscu

Aby przybliżyć Państwu charakterystykę nowego PROW 2014-2020 przygotowaliśmy broszurę, w której znajdziecie Państwo wiele potrzebnych informacji na temat dofinansowań w ramach tego programu. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią i zadawania pytań. Po przesłaniu formularza weryfikacyjnego, który znajduje się na naszej stronie możemy określić zakres pomocy, z jakiej możecie Państwo skorzystać. Do wypełnienia wniosku niezbędne są wnioski o dopłaty z roku, w którym składamy wniosek o dofinansowanie, wypisy z ewidencji gruntów oraz załączniki wymagane indywidualnie w poszczególnych programach.

Pobierz broszurę PROW 2014-2020

Pobierz formularz weryfikacyjny

Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczejŚmiech na obszarach wiejskich to nowe działanie w ramach PROW 2014-2020

Własny Biznes

    Pomoc finansowa w wysokości 100 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach. I rata w wysokości 80.000 zł zostanie wypłacona po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, a II rata po weryfikacji realizacji założeń biznes planu. Beneficjenci programu będą zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne ZUS, od dnia zarejestrowania firmy do upływu pięciu lat od dnia otrzymania II raty płatności.

Czytaj więcej: 100 tys zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - Własny Biznes

"Premię dla młodych rolników" z pewnością niebawem kolejny nabór

     We wrześniu zakończył się nabór wniosków, w ramach którego młodzi rolnicy mogli otrzymać premię na inwestycje w gospodarstwach rolnych. Otrzymanie pomocy wiąże się jednak ze spełnieniem szeregu wymagań i złożeniem wniosku. Posiadając doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o premię w ramach PROW na lata 2014-2020 przygotujemy dla Państwa wniosek o dofinansowanie w ramach tego działania.

Nasza usługa obejmuje obok sporządzenia wniosku i biznesplanu również ocenę możliwości skorzystania z pomocy. Przygotowujemy również wnioski o płatność.

Już dziś warto myśleć o skompletowaniu niezbędnych załączników i rozważenia, jakie grunty wejdą w skład naszego gospodarstwa!

Czytaj więcej: Jakie dokumenty będą wymagane przy wniosku o "Premię dla młodych rolników"?"

Inwestycje budowlane w ramach nowego PROW

      W ramach PROW 2014-2020 przewiduje się kolejną edycję programu modernizacja gospodarstw rolnych. Bardzo ważnym elementem  programu będą inwestycje budowlane, które obejmą zarówno modernizację istniejących i budowę nowych budynków. Budynki i budowle powinny służyć zarówno produkcji roślinnej (np. magazyny zbożowe) oraz zwierzęcej (np. obory, chlewnie i wiaty). Inwestycje budowlane będą dodatkowo punktowane podczas oceny wniosków o dofinansowanie. Najbliższego naboru wniosków możemy spodziewać się już w 2015 roku, jednak już dzisiaj warto poznać zasady programu aby móc właściwie zaplanować swoje inwestycje.

Czytaj więcej: Inwestycje budowlane w PROW 2014-2020

Przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w PROW 2014-2020

Jest to kolejne z działań w ramach nowego PROW na lata 2014-2020, które jest dedykowane mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwom. Przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Podmiot wnioskujący o pomoc musi posiadać numer w ewidencji producentów.

Czytaj więcej: Przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w PROW 2014-2020

Modernizacja gospodarstw rolnych - termin naboru

     11 września 2015 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, które dotyczy operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Rozporządzenie weszło w życie następnego dnia. Nabór będzie obejmował wnioski inwestycyjne związane z rozwojem produkcji: prosiąt, mleka krowiego i rozwojem produkcji bydła mięsnego.

     Nabór może trwać od 14 do 30 dni. Nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia, ARiMR udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy. W przypadku inwestycji budowlanych należy niezwłocznie gromadzić dokumenty takie jak: projekt budowlany, pozwolenie na budowę, kosztorys i inne wymienione w Rozporządzeniu lub na naszej stronie.

Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektu inwentarskiego. Co powinieneś wiedzieć?

     Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektu inwentarskiego (chlewni, kurnika, obory) zobowiązuje nas do uzyskania decyzji środowiskowej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Z jakimi dokumentami spotkamy się w procesie inwestycyjnym?

 

Czytaj więcej: Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektu inwentarskiego. Co powinieneś wiedzieć?

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na okres 2014-2020

Niebawem rusza nowa perspektywa finansowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ).

RPO WZ to dokument planistyczny, który określa działania i zadania, jakie samorząd województwa podejmuje aby wspierać nasz region.  Wsparcie obejmuje szeroką grupę odbiorców. W minionej perspektywie (2007-2013) wiele podmiotów skorzystało z pomocy w ramach Programu. Realizacja Programu musi przebiegać w sposób zrównoważony, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i jego zasobów. Realizacja pewnych przedsięwzięć będzie się wiązać z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, sporządzeniem raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i innymi dokumentami, które możemy dla Państwa przygotować. Nowy Program obejmie 3 główne priorytety:

Czytaj więcej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Podkategorie