Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

SCALANIE GRUNTÓW  bo o tym mowa, polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo, oraz do powiększenia ich średniej wielkości.

   W warunkach polskich wiele gospodarstw użytkuje liczne, rozproszone działki rolne. Dla zachowania i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego niezbędne są działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw poprzez udzielanie pomocy na scalenia gruntów rolnych i leśnych.

Kryteria wyboru ujmują wpływ na poprawę stanu środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych 

Maksymalna wysokość pomocy projektu scalenia:

  • 800 euro/ 1 ha gruntów objętych scaleniem dla województw: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego
  • 650 euro/ 1 ha gruntów objętych scaleniem dla pozostałych województw

Maksymalna wysokość pomocy na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego:

  • 2 000 euro/ 1 ha gruntów objętych  scaleniem dla województw: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego

podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego

  •  1 900 euro/1 ha gruntów objętych  scaleniem dla pozostałych województw

Koszty kwalifikowane obejmują:

  • koszty opracowania projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej)
  • koszty zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej
  • koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa powyżej 

 

      mrirw.gov.pl,własne