Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

      29 kwietnia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępni współpracującym z nią bankom, kolejne 30 mln zł na dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów przeznaczonych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, planowanych do udzielenia w 2015 r. Łączna kwota środków udostępniona bankom na tą formę pomocy wyniesie 80 mln zł

 

       O kredyty z linii MRcsk rolnicy mogą ubiegać się w 5 bankach, które dotychczas podpisały umowę o współpracy przy udzielaniu tego typu kredytów. Są to: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.; Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.; SGB-Bank S.A.; Pekao SA oraz BNP Paribas S.A.

Kredyty preferencyjne od 2015 r. 

  • Linia RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym 
  • Linia Z - kredyty na zakup użytków rolnych 
  • Linia PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów 
  • Linia inwestycyjna K01 Linia obrotowa K02 - kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę 
  • Linia MRcsk - kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników 

arimr.gov.pl