Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

        Trwają prace dotyczące zmiany przepisów prawa w zakresie spełniania warunków kwalifikowalności do otrzymania płatności związanych do zwierząt. Jak czytamy na stronie ARiMR, zmiana ma na celu, złagodzenie dotychczas obowiązującego prawa, zgodnie z którym, jeżeli zwierzę nie zostało zgłoszone do rejestru prowadzonego przez ARiMR lub nie zgłoszono go tam w obowiązującym terminie, wówczas nie kwalifikowało się do takich płatności.

        Ten przepis, będzie teraz zmieniony w ten sposób, że płatności związane do zwierząt będą przysługiwały rolnikowi, jeżeli zgłosi je do rejestru prowadzonego przez ARiMR najpóźniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności. Zdarza się również i tak, że rolnicy jedne zwierzęta sprzedają, a inne dokupują. W takiej sytuacji, żeby uzyskać dopłaty na nowo kupione zwierzę, trzeba zgłosić je do rejestru prowadzonego przez Agencję nie później niż w dniu poinformowania kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o zastąpieniu zwierzęcia zadeklarowanego we wniosku przez inne zwierzę. Oznacza to również, że jeżeli takie zwierzę, było wcześniej nie zgłoszone do systemu IRZ lub zgłoszone z naruszeniem terminów obowiązujących w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, będzie mogło być objęte płatnościami, o ile rolnik zgłosi je najpóźniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności.

      Natomiast w przypadku zastąpieni jednego zwierzęcia przez inne, aby uzyskać na nie płatność, trzeba zgłosić je do rejestru nie później niż w dniu poinformowania kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rodzaje płatności do zwierząt:

  • Płatność do bydła przysługuje rolnikowi, który posiada samice lub samce z gatunku bydło domowe,  a wiek zwierząt w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, nie przekracza 24 miesięcy. Rolnik powinien posiadać te zwierzęta przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności. 
  • Płatność do krów przysługuje rolnikowi, który posiada samice z gatunku bydło domowe, a wiek zwierząt w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, przekracza 24 miesiące. Rolnik powinien posiadać te zwierzęta przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności. Płatność do krów i płatność do bydła przysługuje, jeżeli rolnik zadeklaruje we wnioski co najmniej 3 sztuki zwierząt, lecz nie więcej niż 30 sztuk. Do wniosku rolnik powinien dołączyć Oświadczenie o zwierzętach zadeklarowanych do płatności.
  • Płatność do owiec i płatność do kóz przysługuje rolnikowi, który posiada samice z gatunku owca domowa i koza domowa, a wiek zwierząt w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, wynosi co najmniej 12 miesięcy. Płatność do owiec i płatność do kóz przysługuje jeżeli rolnik zadeklaruje we wniosku co najmniej 10 sztuk owiec lub 5 sztuk kóz.

arimr.gov.pl