Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

     Cel: Promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania, zapobieganie ubytkowi substancji organicznej w glebie.     

       Obowiązujące przepisy w zakresie pakietów 1/8 wraz z ostatnią zmianą rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 11 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2015 r., poz.350) nie nakładają na rolników realizujących pakiet 1 i 8 obowiązku badania zawartości próchnicy w glebie.

      Natomiast dodatkowy zakres badań (węgiel organiczny) w ramach pakietu rolnictwo zrównoważone, realizowanego w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, realizowanego w ramach PROW 2014-2020. Nakłada między innymi, wymogi dla tego pakietu określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 415)  tj. dwukrotna chemiczna analiza gleby (pH, P, K, Mg i węgiel organiczny) – wykonana na gruntach ornych w pierwszym (lub poprzedzającym) i w piątym (lub poprzedzającym) roku realizacji pakietu.

    Tylko dla pakietu 1 konieczna jest aktualna chemiczna analizy gleby, z określeniem zawartości P, K, Mg i potrzeb wapnowania gleby na potrzeby sporządzenia planu nawozowego.

farmer.pl