Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

        Według Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach tegoroczne plony będą wyższe od  od średnich wieloletnich o 4-6%. Największy wzrost roślin zbożowych będzie w Wielkopolsce i na Śląsku. W w/w regionach plony żyta wzrosną  o ok. 8% w stosunku do średniej wieloletniej. Natomiast w regionie środkowo-wschodnim będzie to wzrost  o ok 2%. W pozostałej regionach kraju prognozuje się wzrost o 6%.

      W przypadku przenicy ozimej prognozuje się, że najgorsza sytuacja będzie wyglądała  w środkowo-wschodniej cześci Polski. Tutaj plony wzrosną o ok. 1%. Pozostałe regiony to wzrost o ok. 4%, a województwo śląskie 6%. Gorsze prognozy są dla pszenżyta, gdzie wzrost prognozowany jest na poziomie ok. 3%. 

      IUNG szacuje spadek plonów rzepaku o 1% w stosunku do średniej wieloletniej. Region środkowo-wschodni inaczej niż w pozostałych przypadkach będzie mógł poszczycić się najwyższym wzrostem o ok. 4%. Województwo śląskie będzie miało największy spadek plonów rzepaku o ok. 6%.

      Jest to stan upraw na 1 kwietnia, gdyż Instytut zbiera dane ex post, ale zaznacza się, iż stan upraw jest bardzo dobry. W chwili obecnej Instytut nie posiada danych na temat susz w kraju, ponieważ takie dane będą dopiero w czerwcu, ale z obserwacji można wywnioskować, że w Polsce nie ma suszy. Świadczy o tym min. dobra kondycja upraw zbożowych. Zagrożeniem mogą być niestety majowe przymrozki. Najbardziej mogą one dotknąć rzepak, który jest wrażliwy na spadki temperatury.

       Według raportu GUS w 2014r. zebrano o 12,3% więcej zbóż niż w 2013 i o 19,5% powyżej średniej z ostatnich 5 lat. Produkcja przenicy wyniosła 11,6 mln ton w tym 10,3 mln ton ozimej, co dało wzrost o 20,1% w stosunku do poprzedniego roku. Zbiory rzepaku i rzepiku w 2014r. wyniosły 3,2 mln ton to więcej o 20,5% w stosunku do 2013 roku.

agrokapital.pl