Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Na jakie działania inwestycyjne można dostać pieniądze w nowym PROW 2014-2020?

     Najważniejszym zadaniem PROW 2014-2020, jest zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej oraz wspomaganie rozwoju terenów wiejskich, i podniesienie ich atrakcyjności gospodarczej. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych, w ramach poddziałania, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć określonych wartości (…)

Zaczniemy od tego, na jakie działania można otrzymać najwięcej środków.

     Najwięcej pieniędzy będzie można dostać na rozwój produkcji prosiąt, bo aż do 900 tys. zł.

Inne inwestycje związane z produkcją zwierzęcą, wsparcie wyniesie do 500 tys. zł.

Pozostałe przedsięwzięcia czy zakupy w gospodarstwie, dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Młodzi rolnicy będą mogli liczyć na dofinansowanie wynoszące 100 tys. zł.

Premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw w wysokości 60 tys. zł

Co warto wiedzieć, przy realizacji inwestycji?

     Na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 200 tys. zł.

Wymienione powyżej limity nie łączą się. Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł.

Kwoty i stawki wsparcia wynoszą odpowiednio:

  1. 60 %. kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo,
  2. 50 %. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Podczas gdy beneficjent ubiega się o pomoc lub gdy pomoc została przyznana w ramach poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” wyżej wymienione limity pomniejsza się o wysokość premii.

     Beneficjent może realizować operacje indywidualnie i zbiorowo z tym, że limit na drugą operację jest zawsze pomniejszony o kwotę pomocy udzielonej na pierwszą operację, niezależnie od tego, która operacja została zrealizowana jako pierwsza.

     Nowy PROW to duża szansa na rozwój wielu gospodarstw, jednak decyzje o działaniach należy podejmować z należytą rozwagą. Jeszcze przed podjęciem decyzji o inwestycji należy ustalić skalę rozwoju gospodarstwa, tak aby nie „przeinwestować”.

Jak było dotychczas?

     Budowa nowego obiektu inwentarskiego z dofinansowaniem w ramach PROW była możliwa również do tej pory, jednak niewielu rolników się na nią zdecydowało. Dotychczas PROW dla wielu rolników kojarzył się z zakupem maszyn, naszym zdaniem nowa perspektywa daje szanse na inwestycje, które mają na celu nie tylko ulepszenie parku maszynowego

Do każdej sytuacji trzeba podejść indywidualnie, tak aby najlepiej wykorzystać środki zewnętrzne i nie zamknąć sobie drogi do innych działań w ramach nowej perspektywy.