Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Słów kilka o działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym

     Pakiety w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego stanowią w większości kontynuację analogicznych pakietów wdrażanych w ramach Programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013. Program rolno-środowiskowo-klimatyczny to dodatkowe płatności za powierzchnię lub sztukę zwierzęcia, które są wypłacane pod warunkiem spełnienia w gospodarstwie określonych zobowiązań.

Działanie dostępne jest w następujących pakietach, jakie obejmują:

Rolnictwo zrównoważone

Rolnik przystępujący do tego pakietu, będzie gospodarował w oparciu o analizę gleby i plan nawozowy oraz zastosuje odpowiedni płodozmian. W ramach tego pakietu otrzymamy 100% stawki podstawowej za powierzchnię 0,10 ha do 50 ha gruntów ornych.

 

Stawka płatności: 400 zł/ha

 

Ochrona gleb i wód

Rolnik, którego gospodarstwo położone jest na Obszarach Szczególnie Narażonych (OSN) może liczyć na dodatkowe płatności w zamian za przeciwdziałanie erozji gleby. Rolnik zobowiązuje się do utrzymania międzyplonu ozimego lub ścierniskowego oraz pasa ochronnego użytków rolnych zakładanego na gruntach ornych położonych na obszarach erodowanych. W ramach tego pakietu otrzymamy płatności, które są zależne od powierzchni (0,10-10 ha – 100%, 10-20 ha – 50% płatności).

 

Stawka płatności: 543 zł/ha (dotyczy międzyplonów), 450 zł/ha (dotyczy pasów ochronnych na stokach o nachyleniu powyżej 20%)

 

Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych

Korzystając z tego pakietu będziemy zobligowani do utrzymania więźby, która będzie się mieścić w przedziale od 4 x 6 m do 10 x 10m.

 

Stawka płatności: 1964 zł/ha

 

Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach NATURA 2000

Pakiet obejmuje dopłaty do powierzchni, które położone są na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO). Zgodnie z założeniami rolnik powinien dążyć do ograniczenia nawożenia, koszenia lub wypasania.

 

Cenne siedliska poza obszarami NATURA 2000

Dopłaty do łąk, które stanowią cenne siedliska przyrodnicze

 

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

 

Płatność: 750 zł/ha (uprawy), 1000 zł/ha (wytwarzanie nasion bądź materiału siewnego)

100% płatności – pow. od 0,10 do 10 ha,

50% płatności – pow. od 10 do 20 ha.

 

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

Ochrona szczególnie cennych ras wybranych gatunków zwierząt gospodarskich.