Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Modernizacja gospodarstw rolnych

     W ramach nowego PROW 2014-2020  modernizacja gospodarstw rolnych będzie nadal możliwa. To jeden z najbardziej popularnych programów, który umożliwia zmodernizowanie naszego gospodarstwa. W ramach programu można uzyskać dotację na zakup maszyn, budynki gospodarcze czy zakładanie sadów i plantacji. Warto poznać zasady programu, wówczas możemy zaplanować inwestycje w naszym gospodarstwie.

     W nowej odsłonie programu, gospodarstwa położone na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) nie będą szczególnie premiowane w inwestycjach.

Na jakie inwestycje mogę otrzymać dotacje?

Do kosztów kwalifikowanych* w ramach działania modernizacja gospodarstw rolnych zaliczają się:

- budowa nowych lub modernizacja istniejących budynków oraz budowli;
- zakup nowych maszyn wraz z instalacją (nie uzyskamy dotacji na zakup maszyn i urządzeń używanych);
- leasing maszyn i wyposażenia;
- koszty ogólne (w tym konsultacje);
- koszty poniesione na zakup oprogramowania, licencji, patentów i znaków towarowych.

Refundacji podlegają również koszty poniesione na założenie nowych sadów i plantacji wieloletnich.

* koszty kwalifikowane - koszty, które podlegają refundacji.

 

Nabory tematyczne wniosków

    Nabór 1 – rozwój produkcji prosiąt;
    Nabór 2 – rozwój produkcji mleka krowiego;
    Nabór 3 – rozwój produkcji bydła mięsnego;
    Nabór 4 – dla pozostałych branż.

Przewiduje się również możliwość naborów w ramach województwa.

Lista rankingowa i punkty

Miejsce na liście rankingowej będzie zależało od punktów. Co będzie brane pod uwagę ?

- inwestycje w zakresie budowy lub modernizacji budynków inwentarskich bądź magazynów paszowych;
- inwestycje wpływające na zwiększenie udziału w rynku lub zróżnicowanie produkcji rolnej lub dotyczące produkcji  ekologicznej;
- inwestycje realizowane w gospodarstwach objętych dobrowolnym ubezpieczeniem;
- określona wielkość ekonomiczną gospodarstwa (WEG)
- inwestycje wpływające na cele przekrojowe takie jak poprawa efektywności wykorzystania zasobów energii.

Kiedy nie otrzymam dotacji ?

Gospodarstwa w wielu przypadkach są już wyposażone w maszyny i urządzenia, które nabyły w ramach PROW 2007-2013. Wiele inwestycji nie znalazło przełożenia na wzrost dochodu rolniczego. W ramach nowej modernizacji nie zakupimy maszyn, które już zakupiliśmy w minionej perspektywie.

 

Jaki pojęcia z zakresu ekonomii rolnej warto poznać?

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa (WEG)

(WEG) to całkowita roczna standardowa produkcji gospodarstwa wyrażona w euro, dawne ESU ( PROW 2007-2013). Każdy hektar uprawy i sztuka zwierzęcia w gospodarstwie rolnym ma przypisany dochód.

Suma potencjału gospodarstwa daje wielkość ekonomiczną gospodarstwa (WEG), którą wyrażamy w euro.

WEG naszego gospodarstwa powinna mieścić się w przedziale od 6 do 250 tys. euro. abyśmy mogli ubiegać się o pomoc.


Wartość dodana brutto (GVA)

Obok wymogu wielkości ekonomicznej gospodarstwa (WEG), która jest określana poprzez standardowe nadwyżki bezpośrednie występuje również wymóg wzrostu dochodu rolniczego brutto (GVA). GVA w wyniku realizowanej inwestycji powinno wzrosnąć o minimum 10%. Oznacza to, że inwestycja realizowana w gospodarstwie spowoduje, że będziemy zarabiali o 10% więcej. W przypadku maszyn rolniczych, wykazanie wzrostu GVA może być bardzo trudne.
Beneficjent omawianego działania będzie zmuszony do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów. Rachunkowość rolna pozwoli na wykazanie założonego dochodu.

W ostatnich aktualnościach opisaliśmy limity pomocy, ale przypomnimy je na łamach tej aktualności.

Na etapie obecnego projektu PROW 2014-2020 ustalono 3 limity pomocy, które

    900 tys. zł – dla budowy budynków inwentarskich w produkcji trzody chlewnej;
    500 tys. zł – dla budowy budynków inwentarskich w produkcji mleka krowiego i bydła mięsnego;
    200 tys. zł – dla pozostałych branż na pozostałe inwestycje takie jak zakup maszyn, budowa budynków,sady

Poziom pomocy:

    60% – inwestycje zbiorowe i młodzi rolnicy;
    50% – pozostałe inwestycje.