Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Sejm przyjął nowelizację dopiero co uchwalonej ustawy o płatnościach bezpośrednich.

    Zmieniono okres, w którym rolnik będzie musiał przetrzymywać zwierzęta zgłoszone do dopłat: miał posiadać bydło „przez okres od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności do dnia 30 czerwca roku, w którym ten wniosek został złożony, i nie krócej niż do dnia, w którym zwierzę osiągnie wiek 6 miesięcy, co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt”. Teraz wystarczy przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności”. 

   Kozy i owce miały pozostawać u rolnika od „- 20 października do dnia 20 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, oraz w dniu złożenia tego wniosku – w przypadku owiec, 
– złożenia wniosku o przyznanie danej płatności do dnia 30 czerwca roku, w którym ten wniosek został złożony – w przypadku kóz”. 


Po nowelizacji stosowny zapis przewiduje płatność dla rolnika, który „posiada samice danego gatunku: 
a) których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie danej płatności, wynosi co najmniej 12 miesięcy, 
b) przez okres: 
– od dnia 20 października do dnia 20 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, oraz w dniu złożenia tego wniosku – w przypadku owiec, 
– 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie danej płatności – w przypadku kóz”.

   Wprowadzono też zapis dopuszczający płatność dla tego, kto wystąpił o nią pierwszy w przypadku kilku wniosków na to samo zwierzę: „W przypadku gdy dane zwierzę z gatunku bydło domowe lub koza domowa zostało objęte więcej niż jednym wnioskiem o przyznanie płatności związanej do zwierząt, płatność tę przyznaje się temu rolnikowi, który złożył jako pierwszy wniosek o przyznanie tej płatności do tego zwierzęcia i są spełnione pozostałe warunki przyznania tej płatności.”

    Ponadto w nowelizacji zawarto zapis o przedłużeniu do 15 czerwca terminu składania wniosków o dopłaty i do 10 lipca wniosku o uznanie za rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw lub o wystąpienie z tego systemu.

 farmer.pl; własne