Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Ważne informacje dla osób planujących ubiegać się o przyznanie wsparcia dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020

     W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) przewidziano wsparcie dla młodych rolników („Premie dla młodych rolników”), które ma na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcia samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Otrzymanie wsparcia zależy jednak od spełnienia wielu wymagań. O czym warto pamiętać?

Poddziałanie„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych rolników” w ramach działania VI. Rozwój  gospodarstw i działalności gospodarczej niesie ze sobą następujące wymagania.

Beneficjentem może zostać osoba, która:

1) nie ukończyła 40 roku życia;

2) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;

3) rozpoczęła urządzanie gospodarstwa, tj. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne (przynajmniej 1 ha użytków rolnych), przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach „Premii dla młodych rolników”, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

W związku z powyższym, osoby planujące ubiegać się o przyznanie premii dla młodego rolnika w ramach PROW 2014-2020 (jak również ich małżonkowie), do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie mogą:

1) zgłosić zwierząt gospodarskich do rejestru w celu prowadzenia działalności rolniczej;

2) wystąpić o płatności bezpośrednie;

3) wystąpić o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej,

prowadzić działu specjalnego produkcji rolnej.

To nie wszystko co powinna wiedzieć osoba, która chciałaby zostać beneficjentem opisanego działania pomocowego. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach MRiRW (link poniżej).

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020/Aktualnosci/Wazna-informacja-dla-osob-planujacych-ubiegac-sie-o-przyznanie-wsparcia-dla-mlodych-rolnikow-w-ramach-PROW-2014-2020