Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

   Większa przejrzystość to cel publikowania przez państwa członkowskie wykazu beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - zarówno jeśli chodzi o instytucje, jak i osoby prywatne.

   Stosowny zapis wprowadziło w art. 111 unijne rozporządzenie nr 1306/2013. W Sejmie trwają prace nad polską ustawą wdrażającą te przepisy.

Art. 111 unijnego rozporządzenia 1306 mówi o publikacji obejmującej:

- imię i nazwisko, jeśli beneficjentem jest osoba fizyczna;

- pełną nazwę oficjalną w formie, w jakiej została zarejestrowana, w przypadku gdy beneficjentem jest osoba prawna posiadająca niezależną osobowość prawną zgodnie z prawodawstwem danego państwa członkowskiego;

- pełną nazwę stowarzyszenia w formie, w jakiej została zarejestrowana lub w inny sposób urzędowo uznana, w przypadku gdy beneficjentem jest stowarzyszenie nieposiadające własnej osobowości prawnej.

   Publikacja obejmuje też gminę, na której terenie beneficjent ma miejsce zamieszkania lub jest zarejestrowany, oraz o ile to możliwe, kod pocztowy lub jego część pozwalającą na identyfikację gminy.

   Stosowny zapis wprowadziło w art. 111 unijne rozporządzenie nr 1306/2013. W Sejmie trwają prace nad polską ustawą wdrażającą te przepisy.

Art. 111 unijnego rozporządzenia 1306 mówi o publikacji obejmującej:

- imię i nazwisko, jeśli beneficjentem jest osoba fizyczna;

- pełną nazwę oficjalną w formie, w jakiej została zarejestrowana, w przypadku gdy beneficjentem jest osoba prawna posiadająca niezależną osobowość prawną zgodnie z prawodawstwem danego państwa członkowskiego;

- pełną nazwę stowarzyszenia w formie, w jakiej została zarejestrowana lub w inny sposób urzędowo uznana, w przypadku gdy beneficjentem jest stowarzyszenie nieposiadające własnej osobowości prawnej.

   Publikacja obejmuje też gminę, na której terenie beneficjent ma miejsce zamieszkania lub jest zarejestrowany, oraz o ile to możliwe, kod pocztowy lub jego część pozwalającą na identyfikację gminy.

farmer.pl;własne