Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Jak obliczyć wielkość ekonomiczną gospodarstwa (kalkulator SO)?

      Z wykorzystaniem „Kalkulatora SO” można w szybki i prosty sposób oszacować wielkość ekonomiczną naszego gospodarstwa rolnego (w euro). Wielkość ekonomiczna obliczana jest na podstawie współczynników Standardowej Produkcji „2010” (SO „2010”), które zostały opracowane zgodnie z rozporządzeniem unijnym obowiązującym państwa członkowskie. Kalkulator jest efektem prac przeprowadzonych w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Poglądowo wielkość ekonomiczną gospodarstwa rolnego można obliczyć na podstawie kalkulatora zamieszczonego na stronie internetowej.

Kalkulator obliczania SO pozwala na określenie wielkości ekonomicznej gospodarstw na podstawie współczynników Standardowej Produkcji "2010" (SO „2010”). Kalkulator nie obejmuje działalności nie ujętych we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych (np. ryb i zwierząt futerkowych).

Pamiętajmy, że otrzymany wynik może mieć jedynie charakter analityczny i poglądowy. Nie możemy zapomnieć o konieczności dokonania indywidualnych kalkulacji wielkości ekonomicznej na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy w oparciu o dokumentację przygotowaną przez ARiMR na podstawie rozporządzeń.

Kalkulator jest dostępny pod następującym adresem:

https://kalkulator-so.pl/

Kalkulator może być pomocniczo wykorzystany przez wnioskodawców, którzy wstępnie chcą określić wielkość ekonomiczną gospodarstwa na potrzeby poddziałań PROW 2014-2020:

-„Modernizacja gospodarstw rolnych”;

- „Premie dla młodych rolników;

- Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.