Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Od nowego okresu programowania cała pomoc dla powstających grup i organizacji producentów została przeniesiona do PROW 2014-2020. Co za tym idzie powstające grupy nie będą mogły liczyć na jakiekolwiek dotacje inwestycyjne. Jedyną formą pomocy będą dopłaty administracyjne, które nie będą mogły przekroczyć równowartości 100 tys. euro co roku przez 5 lat. Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy lub organizacji. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy/organizacji od dnia rejestracji/uznania.

 

 Pomoc ta będzie zależna od sprzedaży grupy i będzie się kształtować w następujący sposób:

10% w pierwszym roku
8%   w drugim roku
6%   w trzecim roku
5%   w czwartym roku
4%   w piątym roku

 Kto może ubiegać się o środki:

   Nowe grupy producentów rolnych, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r., działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych i które spełnią dodatkowe warunki. Nowe organizacje producentów, które powstaną od dnia 1stycznia 2014 r., działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych lub prawnych i które spełnią dodatkowe warunki. 

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który spełnia następujące warunki:

  1.  grupa lub organizacja producentów została uznana na poziomie kraju na podstawie biznesplanu
  2.  łączy producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów/wstępnie uznanej grupy producentów/organizacji, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po  dniu 1 maja 2004 r.
  3.  przedłoży biznesplan i zadeklaruje jego realizację w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

 

  Wsparcia nie przewiduje się na tworzenie grup i organizacji producentów w kategorii produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone.