Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Środki na mikroinstalacje, złóż wniosek

     18 maja w województwie podkarpackim i zachodniopomorskim rozpocznie się nabór wniosków o dotacje z PROW 2007-2013 na mikroinstalacje prosumenckie produkujące energię z odnawialnych źródeł.W województwie zachodniopomorskim dodatkowe punkty otrzymają wnioskodawcy załączający aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska wystawione przez Wydział Ochrony Środowiska UM.

     Mieszkańcy będą mogli składać wnioski od 18 maja do 1 czerwca. W zachodniopomorskim wnioski można składać w sekretariacie Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Starzyńskiego 1 w Szczecinie.

    W skali całego kraju kwota dotacji z PROW na mikroinstalacje prosumenckie wyniesie 22,7 mln euro.

    Zgodnie z prawem energetycznym i ustawą o OZE, za mikroinstalacje uważa się urządzenia wykorzystujące do wytworzenia energii elektrycznej lub cieplnej odnawialne źródło energii, o mocy elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy cieplnej nie większej niż 120 kW.

   Dofinansowanie z PROW 2007-13 będzie można otrzymać do zakupu wszystkich typów mikroinstalacji prosumenckich, a więc produkujących energię elektryczną systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych oraz układów mikrokogeneracyjnych, a także wytwarzających energię cieplną kotłów na biomasę, kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Mogą one być montowane na budynkach mieszkalnych, gospodarczych, wielorodzinnych i budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

     Beneficjentem wsparcia będzie gmina, która potem może w ramach umowy użyczenia przekazać wszystkie lub część zakupionych mikroinstalacji osobom fizycznym. W tym ostatnim przypadku, gdy prowadzą one działalność gospodarczą, wytworzona energia elektryczna lub cieplna może być przeznaczona jedynie na potrzeby gospodarstwa domowego.