Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Rozliczenie starego PROW 2007-2013 dłużej o pół roku?

     Wiele wskazuje na to, że rozliczanie PROW 2007-2013 zostanie przedłużone do końca czerwca 2016 roku. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego podczas posiedzenia 4-5 maja zajęła się informacją Komisji Europejskiej w sprawie możliwości przedłużenia okresu kwalifikowalności wydatków w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 o sześć miesięcy, tj. do końca czerwca 2016 r.

     W marcu niektóre z Państw Członkowskich poparły taką możliwość w Radzie, a Komisja zadeklarowała swoją gotowość przeanalizowania tej prośbie, która musiała by być sformalizowana w formie wniosku legislacyjnego. Po wysłuchaniu opinii Komisji wydaje się, że takie rozwiązanie ma duże szanse na przyjęcie, co oznacza, że kraje członkowskie, a szczególnie najwięksi beneficjenci II filara WPR, a więc i Polska, będą miały dodatkowe miesiące na rozliczenie wydatków PROW z okresu 2007-2013.

     Trwają prace nad Załącznikiem I do Rozporządzenia Nr 1305/2013, który ustanawia rozkład finansowy Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowym okresie budżetowym ze względu na państwo członkowskie oraz rok, celem dostosowania alokacji finansowych do zmienionych Wieloletnich Ram Finansowych. Przyjęcie tego aktu delegowanego jest ważne, gdyż umożliwi Komisji jak najszybsze przyjęcie reszty pakietu programów rozwoju obszarów wiejskich.