Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektu inwentarskiego. Co powinieneś wiedzieć?

     Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektu inwentarskiego (chlewni, kurnika, obory) zobowiązuje nas do uzyskania decyzji środowiskowej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Z jakimi dokumentami spotkamy się w procesie inwestycyjnym?

 

 Karta informacyjna przedsięwzięcia

Dokument zawiera podstawowe informacje o planowanej inwestycji. Na jej podstawie właściwy organ podejmuje decyzję o potrzebie lub rezygnacji z przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Jest dokumentem wymaganym przy realizacji następujących instalacji w rolnictwie:

 zawsze: w przypadku chowu lub hodowli zwierząt w liczbie co najmniej 210 DJP,

 możliwe: przy chowie lub hodowli zwierząt, w obrębie zwartej zabudowy wsi, na terenach objętych formami ochrony przyrody, lub gdy hodowla prowadzona jest w odległości mniejszej niż 100 m od najbliższej zabudowy w liczbie nie niższej niż 40 DJP, a na pozostałych obszarach w liczbie nie niższej niż 60 DJP.

 

 Zgłoszenie instalacji

 Przygotowywane dla Instalacji, które należą do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (w granicach 40 do 210 DJP, w zależności od grupy hodowanych zwierząt).

 

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery

Wymagane dla Instalacji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (powyżej 210 DJP), za wyjątkiem obiektów dla których wymagane jest pozwolenie zintegrowane lub obiektów, w których występuje emisja niezorganizowana (np. poprzez wentylację grawitacyjną).

 

Pozwolenie zintegrowane

 Dokument analizujący wszystkie możliwe oddziaływania na środowisko oraz ich wzajemne powiązania. W działalności rolniczej, w przypadku chowu lub hodowli drobiu lub świń, pozwolenie zintegrowane jest wymagane dla instalacji:

a. powyżej 40 000 stanowisk dla drobiu,

b. powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg,

c. powyżej 750 stanowisk dla macior.

 

Pozwolenie wodnoprawne

Decyzja administracyjna wydawana na czas określony, na wniosek Rolnika zainteresowanego korzystaniem z wód lub urządzeń wodnych. Pozwolenie to musi posiadać Gospodarstwo korzystające z własnego ujęcia wody powierzchniowej lub podziemnej, gdzie pobór wody przekracza 5 m3/dobę lub głębokość ujęcia wody przekracza 30 m.