Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Rozwój usług produkcyjnych w PROW 2014-2020

     Nowy PROW 2014-2020 stwarza możliwość uzyskania do 500 tys. zł dotacji na rozwój usług produkcyjnych. Zakładany poziom refundacji wynosi 50%. Dotację można przeznaczyć na zakup nowych maszyn i urządzeń, które będą wykorzystywane do świadczenia usług produkcyjnych w gospodarstwach rolnych.

Każda z maszyn oraz każde urządzenie, które może być wykorzystane do świadczenia usług produkcyjnych będzie stanowiło koszt kwalifikowany, co oznacza, że będziemy mogli uzyskać dotację w wysokości 50% na zakup.

Usługami produkcyjnymi świadczonymi na rzecz rolnictwa są:

- karczowanie drzew oraz ich przycinanie;

- głęboka orka;

- uprawa gleby;

- koszenie łąk;

- opryski pól oraz zabiegi z wykorzystaniem środków ochrony roślin;

- przygotowanie do sprzedaży owoców;

- usługa kolczykowania zwierząt oraz inne.

W firmie, której przedmiotem działalności są usługi polegające na koszeniu łąk, wówczas wykorzystując środki w ramach projektu, możemy zakupić kosiarkę rotacyjną (pamiętaj! w przypadku zakupu ciągnika jego koszt nie może przekroczyć 50% całej inwestycji), którą wykorzystamy do świadczenia usług. Prowadząc firmę specjalizującą się w ścince drzew, ich formowaniu czy karczowaniu, wówczas możemy zakupić sekatory pneumatyczne, pilarki na wysięgniku czy platformę samojezdną.

Należy pamiętać jednak o tym, że  maszyn zakupionych, z wykorzystaniem dotacji, nie powinniśmy stosować we własnym gospodarstwie. Podmioty, które uzyskają dotację na świadczenie usług produkcyjnych, będą zobowiązane je świadczyć, potwierdzeniem świadczenia usług będzie dokumentacja, gdzie zostanie odnotowana każda wykonana usługa. Z możliwości ubiegania się o dotację będą wykluczeni rolnicy, którzy skorzystali z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w minionym PROW 2007-2013.

Kryterium przyznania pomocy jest obowiązek prowadzenia firmy w zakresie usług produkcyjnych przez co najmniej 2 lat, w okresie przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Skorzystanie z pomocy, nie łączy się z koniecznością tworzenia miejsc pracy za każde otrzymane 100 tys. zł dotacji. W PROW 2007-2013 w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, tworzenie miejsc pracy było obligatoryjne. Zrezygnowano również z obowiązku  tworzenia firm w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców.

Źródło: projekt PROW 2014-2020