Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Rachunkowość rolna w nowym PROW 2014-2020

Realizacja niektórych operacji, które znalazły się w nowym PROW 2014-2020, jest związana z prowadzeniem uproszczonej rachunkowości. Sytuacja dotyczy programów takich jak: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premia dla młodych rolników” oraz  „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym budzi wiele wątpliwości. Spróbujmy wspólnie przyjrzeć się, jakie podmioty będą zobowiązane do prowadzenia rachunkowości.

Działanie "Restrukturyzacja małych gospodarstw” łączy się z prowadzeniem ewidencji przychodów i rozchodów. Przypominamy, że w ramach tego działania można uzyskać bezzwrotną premię w wysokości 60 tys. zł. Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach. Konieczność prowadzenia rachunkowości obejmuje okres 5 lat (od otrzymania decyzji o przyznaniu I raty pomocy).

Program "Modernizacja gospodarstw rolnych” zobowiązuje nas do prowadzenia uproszczonej rachunkowości od momentu podpisania umowy. Rachunkowość będzie podstawą do kontroli realizacji biznesplanu, ponieważ inwestycja powinna spowodować wzrost dochodu rolniczego o przynajmniej 10%. Plan rozwoju gospodarstwa musi określać  drogę osiągnięcia dochodu.

Działanie "Premia dla młodych rolników”, które daje możliwość uzyskania 100 tys. zł (wypłata w ratach 80% i 20%). W dniu przyznaniu pomocy beneficjent musi przystąpić do prowadzenia rachunkowości.

Słów kilka o ewidencji przychodów i rozchodów (…)

Ewidencja przychodów i rozchodów jest to dokument, który zawiera tabelaryczne zestawienie przychodów i koszty związanych z działalnością rolniczą. W tabeli wpisujemy kolejno datę dokumentu księgowego i jego numer. Jakie dokumenty będziemy ewidencjonować: dowody opłat, dzienne zestawienie sprzedaży, dokumenty celne, faktury VAT, faktury VAT RR i inne dokumenty księgowe. Pamiętajmy, że brak ewidencji przychodów i rozchodów łączy się z koniecznością zwrotu części otrzymanej pomocy.

Prawidłowo wystawiony dokument księgowy

Dokumenty przedstawione do refundacji powinny zawierać dane wystawcy, datę wystawienia, nazwę usługi lub dostawy, podpisy i inne elementy wymagane przepisami o rachunkowości.

Wątpliwości

Wielu rolników zadaje sobie pytanie, czy rachunkowość rolna nie jest pierwszym krokiem do objęcia tej grupy podatkiem dochodowym. Ten rodzaj opodatkowania w rolnictwie budzi od kilku lat wiele wątpliwości.

Ewidencja przychodów i rozchodów (wzór)

Źródło tabeli: Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.