Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Modernizacja gospodarstwa i odnawialne źródła energii


     Wielu rolników chcę modernizować swoje gospodarstwa rolne i poszukuje alternatywnych źródeł energii. W naszym kraju coraz większym zainteresowaniem cieszy się rozwój biogazowni rolniczych. Jest ono jednak niewielkie w porównaniu z rynkiem europejskim. W krajach takich jak Niemcy czy Austria technologia biogazowa jest bardziej rozpowszechniona. W nowym PROW 2014-2020 inwestycje ukierunkowane na ochronę środowiska i redukcję emisji szkodliwych gazów będą wysoko punktowane podczas weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy. Warto połączyć hodowle zwierząt z produkcją biogazu.

 

     Produkcja zwierzęca jest związana z powstawaniem odpadów organicznych, które mogą być wykorzystane do produkcji biogazu. Głównym celem biogazowni jest przede wszystkim produkcja energii elektrycznej i cieplnej. Ponadto proces ten zapewnia redukcję emisji metanu i utylizację odpadów. W tym celu wykorzystuje się nie tylko odpady, ale także biomasę z celowych upraw wyznaczonych przez politykę energetyczną w ogólnym udziale odnawialnych źródeł energii. Pozyskiwanie energii w ten sposób przyczynia się do spadku emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. Biogazownia to szansa na wytworzenie istotnych ilości energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach rolniczych. Biogazownia pozwala wykorzystać produkty uboczne rynku rolnego oraz nie zagraża środowisku.

Czytaj więcej o odnawialnych źródłach energii