Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Modernizacja gospodarstw rolnych”, ważne załączniki do wniosku !

     Wniosek o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 to nie wszystko. Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć blisko 30 załączników. W przypadku inwestycji, zwłaszcza budowlanych, często nie unikniemy uzyskania pozwolenia na budowę i decyzji o warunkach zabudowy. Najprawdopodobniej we wrześniu zostanie podany termin naboru wniosków w ramach modernizacji, która najpierw powinna obejmować gospodarstwa, gdzie hodowane jest bydło.

Pobierz pełną listę załączników

 

Korzystając z naszego doświadczenia pomożemy Państwu w sporządzeniu nie tylko wniosku ale również zdobyciu niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień. Pomożemy również w przygotowaniu raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, sporządzeniu operatu wodnoprawnego i innych dokumentów.

Warto już dziś przyjrzeć się liście załączników, ponieważ zdobycie niektórych z nich wymaga długiego okresu czasu. Szczególnie ważne przy prowadzeniu inwestycji budowlanych będą:

  1. projekt budowlany – w przypadku operacji obejmującej inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub remoncie połączonym z modernizacją,
  2. pozwolenia, zezwolenia lub inne decyzje, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją. Wśród dokumentów warto wymienić m.in.: pozwolenie wodnoprawne, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję o warunkach zabudowy. W przypadku niektórych inwestycji może zachodzić konieczność sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

Inwestycje budowlane wymagają uzyskania wielu decyzji, uzgodnień i pozwoleń.

Warto dopytać, czy w naszej gminie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego!

W razie jakichkolwiek wątpliwości służymy pomocą!