Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

„Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych"

     W nowym PROW na lata 2014-2020 duże zainteresowanie rolników budzi świadczenie usług rolniczych w ramach działania: Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”. Dofinansowanie w ramach tego projektu będą mogły otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych, które sklasyfikowano jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo. Najprawdopodobniej podmioty ubiegające się o pomoc będą musiały wykazać się świadczeniem przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy usług.

 

Maksymalna kwota dofinansowania to 500 tys. zł. Pomoc będzie miała formę zwrotu poniesionych kosztów, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, które będą obejmowały zakup (wraz z instalacją) lub leasing zakończony przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, urządzeń lub sprzętu komputerowego, do wartości rynkowej majątku. Koszty takie jak: leasing zwrotny, dodatkowe koszty związane z umową leasingu, takie jak np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie są kosztami kwalifikowalnymi.

W odniesieniu do ciągników rolniczych może zostać wprowadzone ograniczenie dotyczące  kosztów jego zakupu, która może być kosztem kwalifikowanym w części nie przekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na rozwój usług rolniczych mają być wykluczone gospodarstwa, które skorzystały z pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, objętego PROW 2007-2013.

W PROW znalazł się także zapis o szczególnych preferencjach dla inwestycji realizowanych w powiatach o wysokim rozdrobnieniu gospodarstw rolnych. Nie wiadomo w jaki sposób kryterium będzie weryfikowane.

Na realizację pomocy dla firm świadczących usługi rolnicze przewidziano w programie zaledwie 60 mln euro, więc przy maksymalnej kwocie wsparcia dla poszczególnych wniosków z pomocy będzie mogło skorzystać około 500 wnioskodawców w skali całej Polski.