Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

     Szczególnie duże zainteresowanie wśród domowników budzi nowe działanie, które wpisane jest w nowy PROW na lata 2014-2020. Beneficjent działania podejmuje w tym przypadku zobowiązanie do założenia i utrzymania przez 5 lat działalności gospodarczej. Forma pomocy obejmuje premię w wysokości 100.000 zł. Pomoc w wysokości 100 tys. zł będzie wypłacona w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości 80.000 zł, zostanie wypłacona po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, zaś kolejna rata po zrealizowaniu biznesplanu.

 Dla kogo pomoc?

     Chcąc rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z dofinansowaniem, musimy podlegać ubezpieczeniu KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Gospodarstwo rolne, z którym związany jest beneficjent powinno w minionym roku otrzymać płatności do gruntów rolnych, które wchodzą w jego skład. Gospodarstwo rolne, gdzie pracuje osoba wnioskująca powinno mieć wielkość ekonomiczną (WEG) do 15 tys. euro.

Kalkulator WEG

Na jakim terenie otrzymamy pomoc?

     Przyznanie pomocy w ramach omawianego działania będzie uzależnione od: miejsca zamieszkania, adresu gospodarstwa, siedziby firmy oraz lokalizacji inwestycji. Działanie powinno być zrealizowane na obszarze: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Łączenie programów i wykluczenia

     Firmy w ramach programu, mogą uruchomić również beneficjenci działania Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa. Programy wykluczające otrzymanie pomocy: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – PROW 2007-2013; Premia dla młodych rolników – PROW 2014-2020; Restrukturyzacja małych gospodarstw – PROW 2014-2020.

Obowiązek ubezpieczenia w ZUS

Beneficjenci będą zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne ZUS, od dnia zarejestrowania firmy do upływu pięciu lat od dnia otrzymania II raty płatności

Czekamy na rozporządzenie, które dokładnie określi wykaz kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Pomoc obejmie najprawdopodobniej działalność gospodarczą taką jak:

  1. turystyka wiejska,
  2. przetwórstwo i sprzedaż produktów,
  3. sprzedaż internetowa,
  4. działalność weterynaryjna.

Już dziś zachęcamy do rozważenia aplikowania o pomoc w ramach tego działania. Współpracując z nami otrzymujecie Państwo pomoc w postaci: analizy możliwości skorzystania z pomocy, wniosek o pomoc, biznesplan, poprawki i uzupełnienia, kontakt z instytucją wdrażającą działanie, wniosek o płatność oraz rozliczenie otrzymanych pieniędzy.