Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Restrukturyzacja Małych gospodarstw

W odpowiedzi na pytania dotyczące programu „Restrukturyzacja Małych Gospodarstw” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020, przygotowaliśmy dla Państwa najważniejsze informacje dotyczące tego programu. Przypominamy, że pomoc udzielana w ramach tego programu ma charakter premii, nie musimy posiadać wkładu własnego. Osoba ubiegająca się o pomoc potrzebuje co najmniej 10 punktów na liście rankingowej. zapraszamy do współpracy!

 

 

Warunki przyznania pomocy.

Posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych.

Wielkość Ekonomiczna Gospodarstwa (WEG) wynosi mniej niż 10 tys. euro.

Ubezpieczenie w pełnym zakresie w KRUS jako rolnik lub małżonek rolnika przez 24 m-ce, poprzedzające dzień złożenia wniosku

W czasie ostatnich 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziliśmy działalności gospodarczej lub zawodowej (np. praca na etacie).

Przychód ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości co najmniej 5 tys. zł (faktura VAT lub faktura VAT RR) w okresie 12 miesięcy, poprzedzających dzień złożenia wniosku.

To tylko niektóre z warunków przyznania pomocy. Każde gospodarstwo wymaga indywidualnej analizy.  

Osoba ubiegająca się o pomoc potrzebuje co najmniej 10 punktów na liście rankingowej.

Zapraszamy do współpracy i zadawania pytań!