Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na okres 2014-2020

Niebawem rusza nowa perspektywa finansowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ).

RPO WZ to dokument planistyczny, który określa działania i zadania, jakie samorząd województwa podejmuje aby wspierać nasz region.  Wsparcie obejmuje szeroką grupę odbiorców. W minionej perspektywie (2007-2013) wiele podmiotów skorzystało z pomocy w ramach Programu. Realizacja Programu musi przebiegać w sposób zrównoważony, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i jego zasobów. Realizacja pewnych przedsięwzięć będzie się wiązać z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, sporządzeniem raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i innymi dokumentami, które możemy dla Państwa przygotować. Nowy Program obejmie 3 główne priorytety:

 

  1. „Rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji”,

  2. „Rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów”.

  3. „Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną”.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, sporządzenie raportu, operatu wodnoprawnego, opracowanie koncepcji kompensacji przyrodnicze z pewnością nie minie inwestorów, którzy zechcą zrealizować następujące działania:

- inwestycje budowlane w zakresie infrastruktury drogowej,

- budowa infrastruktury przemysłowej,

- wdrażanie rozwiązań, które będą najmniej obciążały środowisko naturalne,

- odnawialne źródła energii: turbiny wiatrowe, farmy wiatrowe, elektrownie wodne,

- mała retencja: zbiorniki, zastawki, przepławki i inne urządzenia wodne,

- budowa dróg przeciwpożarowych,

- modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej.

Zapraszamy do współpracy i zadawania pytań.

RPO WZ