Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Inwestycje budowlane w ramach nowego PROW

      W ramach PROW 2014-2020 przewiduje się kolejną edycję programu modernizacja gospodarstw rolnych. Bardzo ważnym elementem  programu będą inwestycje budowlane, które obejmą zarówno modernizację istniejących i budowę nowych budynków. Budynki i budowle powinny służyć zarówno produkcji roślinnej (np. magazyny zbożowe) oraz zwierzęcej (np. obory, chlewnie i wiaty). Inwestycje budowlane będą dodatkowo punktowane podczas oceny wniosków o dofinansowanie. Najbliższego naboru wniosków możemy spodziewać się już w 2015 roku, jednak już dzisiaj warto poznać zasady programu aby móc właściwie zaplanować swoje inwestycje.

 

     Uzyskanie dofinansowania na inwestycję budowlaną jest dużo trudniejsze niż zakup maszyny w ramach programu modernizacja gospodarstw rolnych. W przypadku budowy lub modernizacji budynku musimy dokładnie określić i nazwać inwestycję, która zamierzamy przeprowadzić. Warto również wstępnie określić kubaturę budynku, rozwiązania technologiczne i jego posadowienie. Ważne aby rodzaj inwestycji budowlanej podlegał refundacji ze środków PROW.

         Przystępując do inwestycji budowlanej warto zorientować się czy będziemy potrzebować pozwolenia na budowę czy wystarczy samo zgłoszenie robót budowlanych we właściwym starostwie powiatowym. Kolejnym etapem jest uzyskanie informacji na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w naszej gminie. Brak planu jest równoznaczny z koniecznością uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

         Bardzo ważnym elementem jest posiadanie projektu budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys musi być sporządzony w oparciu o obowiązujące, w tym zakresie, akty prawne. Stawki roboczogodzin i wartości materiałów nie mogą być zbyt wygórowane, ponieważ będą podlegały weryfikacji. Niejednokrotnie budowa obory lub chlewni pociąga za sobą procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wszystkie wymienione dokumenty inwestor powinien posiadać na dzień złożenia wniosku. Oczekiwanie na wezwanie ARiMR do uzupełnienia wniosku o dokumenty, których nie posiadaliśmy na dzień jego złożenia nie jest dobrym rozwiązaniem. Wydanie niektórych decyzji jest czasochłonne i niejednokrotnie wymaga uzgodnień z innymi organami.

Budowa obory zazwyczaj wiąże się z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i sporządzeniem raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

      Również w przypadku inwestycji budowlanych musimy wybrać najkorzystniejszego cenowo oferenta (np. dostawca materiałów budowlanych, firma budowlana). Należy pamiętać, że koszty inwestycyjne, które zostały poniesione przed złożeniem wniosku nie będą podlegać refundacji. Koszty ogólne (np. projekt budowlany) będą zwracane w przypadku gdy zostały poniesione od 1 stycznia 2014 r.

Zachęcamy Państwa do zadawania pytań i współpracy.