Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w PROW 2014-2020

Jest to kolejne z działań w ramach nowego PROW na lata 2014-2020, które jest dedykowane mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwom. Przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Podmiot wnioskujący o pomoc musi posiadać numer w ewidencji producentów.

 

Realizowana operacja musi być uzasadniona ekonomicznie, zaś trwałość projektu wynosi minimum 5 lat. W określonych przypadkach będą nas obowiązywały kilkuletnie kontrakty na przetwarzanie lub obrót produktami rolnymi. Niektóre produkty np. miód czy dziczyzna nie będą kwalifikowane podczas przyznawania pomocy. W zależności od kwoty operacji pomoc będzie cztero- lub dwuetapowa.

Na co otrzymam pomoc?
a. Budowa i modernizacja budynków związanych z przetwórstwem i obrotem produktów rolnych.

b. Operacje związane ze sprzedażą detaliczną produktów rolnych.

c. Zakup maszyn i urządzeń do magazynowania i przetwarzania produktów rolnych, nabycie aparatury pomiarowej i kontrolnej.

d. Zakup licencji i oprogramowania.

Pomocy nie otrzymamy na nabycie nieruchomości, rzeczy używane, inwestycje odtworzeniowe. Jeżeli w dniu składania wniosku o pomoc w danym zakładzie nie odbywa się przetwórstwo produktów rolnych, w takiej sytuacji również nie otrzymamy wsparcia.

Pomoc przyznaje się do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.