Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Inwestycje w gospodarstwach na obszarach Natura 2000 w nowym PROW 2014-2020

Natura 2000 to program sieci obszarów objętych ochroną przyrody w Unii Europejskiej. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy. W ramach działania „Inwestycje w gospodarstwach na obszarach Natura 2000” stanowiącego element nowego PROW 2014-2020 możemy wnioskować o środki na inwestycje w naszym gospodarstwie.

 

Wnioskowanie o pomoc jest możliwe w przypadku gdy beneficjent:

  1. Prowadzi gospodarstwo, położone na obszarze lub obszarach NATURA 2000. Wytyczne nie określają jaka część gospodarstwa musi leżeć na obszarze chronionym.
  2. Obsada zwierząt trawożernych musi być zgodna z planem zadań ochronnych danego obszaru Natura 2000, jeśli został ustanowiony. Obsada nie może być większa niż 2 DJP/ ha.

W ramach działania możemy wnioskować o zwrot części kosztów związanych z budową lub modernizacji budynków, gdzie utrzymywane są zwierzęta trawożerne. Gospodarz może wnioskować o zwrot kosztów poniesionych na zakup maszyn do produkcji i zbioru roślin na trwałych użytkach zielonych.

Ryc. na obszarach Natura 2000 występują cenne gatunki roślin,

na zdjęciu lipiennik Loesela.

W dostępie do środków pomocowych bardziej uprzywilejowane mogą być gospodarstwa, które posiadają dużą powierzchnię trwałych użytków zielonych a gospodarka łąkowo-rolna w danym gospodarstwie wpisuje się w plan zadań ochronnych obszaru Natura 2000.

Dotychczas określono dwa limity pomocy:

500 000 zł – kiedy inwestycja dotyczy budowy, modernizacji lub adaptacji budynków.

200 000 zł – w przypadku pozostałych inwestycji np. maszyny.

Poziom dofinansowania wynosi 50%, zaś w przypadku młodych rolników jest to 60%.