Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Restrukturyzacja małych gospodarstw w PROW 2014-2020 coraz bliżej

    

 Wielkość ekonomiczna gospodarstwa (WEG) nie może w roku składania wniosku przekraczać 10 tys. euro. WEG jest sumą wszystkich upraw i zwierząt zadeklarowanych w 2015 roku. Obliczenia WEG można dokonać za pośrednictwem kalkulatora zamieszczonego na stronach ARiMR.

Nie uzyskamy premii jeżeli korzystaliśmy z wybranych programów PROW 2007-2013, takich jak: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Ułatwianie startu młody rolnikom” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Nie możemy jednocześnie otrzymać wsparcia z niektórych programów przewidzianych w PROW 2014-2020, m.in.: „Modernizacja gospodarstw rolnych” (po zakończonej „Restrukturyzacji” możemy przystąpić do „Modernizacji”, jednak limit pomocy będzie pomniejszony o wartość premii, jaką otrzymamy w ramach "Restrukturyzacji"), „Premia dla młodych rolników”, „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”.

Modernizacja musi doprowadzić do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o minimum 20% i powyżej 10 tys. euro.

Jeżeli chcielibyśmy dokonać restrukturyzacji czyli wzrostu WEG musimy postąpić na jeden z trzech sposobów: zwiększyć skalę produkcji lub  zmienić profil produkcji. Skorzystanie z tego programu daje możliwość otrzymania premii w wysokości 60.000 zł (płatność w dwóch ratach 80% i 20%).

Kolejny wymóg wiąże się z obowiązkiem prowadzenia rachunkowości rolnej od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy do dnia upływu 5 lat od dnia otrzymania I raty płatności.  Atrakcyjna forma pomocy (premia 60 tys.) przyciąga rolników, należy pamiętać o realizacji biznesplanu i innych wytycznych, które łączą się z przyznaniem pomocy.

Budżet tego programu wynosi około  3,7 mld zł. Punkty określą kolejność przysługiwania pomocy. Aby skorzystać z pomocy w ramach programu należy zdobyć minimum 10 punktów, a im więcej ich zdobędziemy tym nasze szanse są większe.

Punkty możemy zdobyć miedzy innymi za:

wykształcenie i staż pracy – od 2 do 5 pkt;

uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości żywności – 2 pkt;

rolnictwo ekologiczne – 4 pkt;

przynajmniej 1 ha roślin wysokobiałkowych – 2 pkt;

inwestycja budowlana w aspekcie prawa budowlanego – 2 pkt;

udział w szkoleniach – 0,5 pkt (maksymalnie 2 pkt);

korzystanie z usług doradczych – 0,5 pkt (maksymalnie 2 pkt);

udział w zorganizowanych formach współpracy producentów – 0,5 pkt;

przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych – 1 pkt;

przetwórstwo – 3 pkt;

udział zbóż w strukturze zasiewów mniejszy niż 66% – 0,5 pkt;

realizacja planu nawozowego – 2 pkt;

postęp biologiczny – 1 pkt;

organizacja produkcji – 1 pkt;

nowoczesne technologie – 1 pkt;

innowacyjny produkt – 1 pkt;

docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa od 1 do 5 pkt;

wiek rolnika poniżej 40 roku życia – 3 pkt;

inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu – do 5 pkt.

Zapraszamy do współpracy!