Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH – obszar D

Jest to jedno z najbardziej znanych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W PROW na lata 2014-2020 działanie zostało podzielone na cztery obszary. Aktualnie upływa termin składania wniosków na inwestycje w obszarach A,B,C, które obejmowały głównie prace budowlane wykonywane przez gospodarstwa zajmujące się hodowlą trzody chlewnej oraz bydła mięsnego i mlecznego. Dofinansowanie w obszarze D będzie obejmowało projekty dotyczące produkcji roślinnej i pozostałej produkcji zwierzęcej. Dzięki dofinansowaniu w ramach obszaru D, będziemy mogli także maszyny rolnicze a producenci roślinni będą mogli budować np. magazyny na płody rolne. Prace budowlane są podobnie jak w obszarach A,B,C związane z koniecznością uzyskania decyzji i pozwoleń oraz posiadania projektu i kosztorysu. Nabór nie został jeszcze ogłoszony ale z pewnością nie pozostało dużo czasu aby zgromadzić dokumentację niezbędną do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Osoba, która wnioskuje o pomoc musi posiadać gospodarstwo o pow. 1 ha użytków rolnych. Powierzchnia gospodarstwa nie może przekraczać 300 ha. Osoba wnioskująca może być również użytkownikiem nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa wynosi przynajmniej 10 000 euro i nie jest większa niż 200 000 euro. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły, który pozwala aby gospodarstwo nie spełniające warunku minimalnej wielkości ekonomicznej w dniu składania wniosku, spełniło ten wymóg po realizacji projektu. Opisana sytuacja dotyczy gospodarstw wspólnie wnioskujących, jednak ich wielkość ekonomiczna w dniu składania wniosku musi łącznie osiągać przynajmniej 15 000 euro.

W sytuacji gdy dwa gospodarstwa rolne lub więcej ubiega się o pomoc, wówczas wszystkie gospodarstwa nie mogą przekroczyć 200 000 euro wielkości ekonomicznej i 300 ha powierzchni.

Nie możemy zakupić tych samych maszyn, które były przedmiotem dofinansowania w poprzednim PROW obejmującym lata 2007-2013. Oznacza to, że jeśli zakupiliśmy rozrzutnik do obornika w ramach PROW 2007-2013 to takiej samej maszyny nie możemy nabyć teraz, nawet jeśli cechuję się innymi parametrami. Nie zakupimy również zwierząt gospodarskich w ramach kwoty pomocy. Maszyny i urządzenia używane nie mogą być przedmiotem dofinansowania.

Obok kosztów inwestycyjnych, związanych z inwestycją możemy ubiegać się o zwrot kosztów ogólnych, które są związane z dokumentacją kosztorysową, nadzorem inwestorskim, kierownictwem robót budowlanych, przygotowaniem opracowań szczegółowych.

Koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, również są działaniem, które podlega dofinansowaniu podobnie jak zakup oprogramowania komputerowego i nabycie patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych.

Obok kosztów inwestycyjnych, które wymieniono powyżej możemy ubiegać się o zwrot kosztów ogólnych, które są związane z dokumentacją kosztorysową, nadzorem inwestorskim, kierownictwem robót budowlanych, przygotowaniem opracowań szczegółowych.

Koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, również są działaniem, które podlega dofinansowaniu podobnie jak zakup oprogramowania komputerowego i nabycie patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych.

Poziom dofinansowania wynosi odpowiednio:

a. 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku gdy beneficjentem jest młody rolnik lub osoby wspólnie wnioskujące;

b. 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów realizowanych przez pozostałych beneficjentów.

Zapraszamy do współpracy!