Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Rozwój usług rolniczych

Jest to działanie kierowane do podmiotów, które zamierzają świadczyć usługi rolnicze. Beneficjentem działania może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą w aspekcie usług rolniczych przynajmniej 2 lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. W szczegółowych aktach prawnych określono PKD, jakie uprawnia nas do skorzystania z pomocy. Dodatkowo osoba ubiegająca się o pomoc, musi udokumentować przychód z usług rolniczych w wysokości przynajmniej 10.000 zł brutto w każdym roku obrotowym (okres 2 lat).

Zwrot części poniesionych kosztów może obejmować:

- nabycie patentów i licencji,

- koszt zakupu i instalacji maszyn oraz urządzeń,


Pomocy nie otrzyma podmiot, który skorzystały z pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, będącego elementem PROW 2007–2013.

Koszt zakupu ciągnika rolniczego może być kosztem kwalifikowanym jeżeli jego wartość nie  przekracza 50% całości kosztów kwalifikowanych.

Wysokość pomocy w odniesieniu do jednego beneficjenta, w okresie realizacji programu wynosi 500 000 zł, przy czym poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych. Podmiot, który otrzyma wsparcie będzie zobowiązany do dokumentowania świadczenia usług rolniczych, co ma zapobiegać wykorzystywaniu maszyn we własnym gospodarstwie.

Zachęcamy do wypełnienia formularza i przesłania go do nas, ocenimy Państwa możliwości w aspekcie korzystania z poszczególnych programów PROW.