Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Witamy na stronie firmy BAS LIPARIS, specjalizującej się w:

1.OPRACOWYWANIU WNIOSKÓW  INWESTYCYJNYCH  DO  PROW:

     a) MODERNIZACJA  GOSPODARSTW  ROLNYCH

     b) PREMIA DLA MŁODYCH  ROLNIKÓW

     c) RESTRUKTURYZACJA  MAŁYCH  GOSPODARSTW

     d) ROZWÓJ  USŁUG  ROLNICZYCH

    e) TWORZENIE GRUP PRODUCENTÓW

2.OPRACOWYWANIU WNIOSKÓW  W RAMACH RPO WZ (2014-2020)

3.SPORZĄDZANIU RAPORTÓW ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

4.UZYSKIWANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH

5.DORADZTWIE  ROLNICZYM

Nasza oferta dla JST i przedsiębiorców

   Oferujemy szeroki zakres badań terenowych w zależności od Państwa wymagań. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami w kraju, co gwarantuje profesjonalne podejście do tematu oraz sumienne wykonanie zlecenia.

   Zapraszamy do zapoznania się z kompletną ofertą firmy.

   Firma Liparis świadczy usługi w zakresie  doradztwa rolniczego i rolnośrodowiskowego. Doradzamy w jaki sposób optymalnie wykorzystać środki pomocowe dla rolników.  Nasz zespół tworzą osoby, które na co dzień związane są z ochroną środowiska i naukami przyrodniczymi. Prowadzimy również zajęcia ze studentami, wiemy jak łączyć teorię z praktyką w ochronie środowiska.

   Ofertę kierujemy głównie do osób prywatnych, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji państwowych oraz uczelni wyższych.

 

dotacje dla rolnictwa Szczecin
  ISTOTNYM ELEMENTEM W PROFILU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI „LIPARIS” SĄ USŁUGI DORADCZE PRZY WYKORZYSTANIU MECHANIZMU POMOCOWEGO PROW 2014-2020 

 

PROW 2014-2020 broszura informacyjna

  

Szybki kontakt

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 506 023 511

Adres do korespondencji:

Szczecin ul. Sikorki 23/1

71-221 Szczecin

KRS 0000554125
NIP 8581853492
REGON 36154718000000
 
...
 


 

A k t u a l n o ś c i

 
Pliki do pobrania

PROW SZCZECIN

dla rolników Szczecin

Biuletyn Informacji Publicznej
MRiRW (projekty rozporządzeń i najnowsze akty prawne)

Słownik doradcy rolnego

dla młodych rolników Szczecin

Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej siedliskowej dla pakietów 4. i 5. „Działania rolno-środowiskowo- klimatycznego” w ramach

PROW 2014-2020 

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE W 2015 ROKU


 

 

Restrukturyzacja Małych gospodarstw

W odpowiedzi na pytania dotyczące programu „Restrukturyzacja Małych Gospodarstw” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020, przygotowaliśmy dla Państwa najważniejsze informacje dotyczące tego programu. Przypominamy, że pomoc udzielana w ramach tego programu ma charakter premii, nie musimy posiadać wkładu własnego. Osoba ubiegająca się o pomoc potrzebuje co najmniej 10 punktów na liście rankingowej. zapraszamy do współpracy!

 

Czytaj więcej: Restrukturyzacja małych gospodarstw już niebawem

ARiMR ogłasza termin przyjmowania wniosków o przyznanie premii z PROW 2014 - 2020 młodym rolnikom

     Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.
W ramach PROW 2014-2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro.
     Premie dla młodych rolników w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będą różnić się od tych ze "starego" PROW-u. Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego i prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący rozpoczną po złożeniu wniosku o premię.

Zapraszamy Państwa do współpracy!

Czytaj więcej na stronach ARiMR

Restrukturyzacja małych gospodarstw – projekt Rozporządzenia MRiRW

     Wczoraj ukazał się projekt Rozporządzenia MRiRW, który  dotyczy operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” realizowanej w ramach PROW na lata 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. W projekcie Rozporządzenia znajdziemy kryteria, jakie musi spełnić rolnik aby skorzystać z dofinansowania, zakres pomocy, możliwość zagospodarowania środków pomocowych. Teraz będą odbywać się konsultacje społeczne projektu.

Restrukturyzacja małych gospodarstw – projekt Rozporządzenia MRiRW

Załączniki do wniosku „Premie dla młodych rolników

     Przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy należy skompletować załączniki w postaci zaświadczeń wydanych przez m.in. urząd skarbowy czy Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Niektóre z załączników warto zgromadzić wcześniej aby uniknąć niepotrzebnego pospiechu w okresie, w którym będzie możliwe składanie wniosków.

Czytaj więcej: Załączniki do wniosku „Premie dla młodych rolników”

Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

     Szczególnie duże zainteresowanie wśród domowników budzi nowe działanie, które wpisane jest w nowy PROW na lata 2014-2020. Beneficjent działania podejmuje w tym przypadku zobowiązanie do założenia i utrzymania przez 5 lat działalności gospodarczej. Forma pomocy obejmuje premię w wysokości 100.000 zł. Pomoc w wysokości 100 tys. zł będzie wypłacona w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości 80.000 zł, zostanie wypłacona po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, zaś kolejna rata po zrealizowaniu biznesplanu.

Czytaj więcej: Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

„Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych"

     W nowym PROW na lata 2014-2020 duże zainteresowanie rolników budzi świadczenie usług rolniczych w ramach działania: Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”. Dofinansowanie w ramach tego projektu będą mogły otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych, które sklasyfikowano jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo. Najprawdopodobniej podmioty ubiegające się o pomoc będą musiały wykazać się świadczeniem przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy usług.

Czytaj więcej: „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”

„Premie dla młodych rolników” - policz swoje punkty
 
     Od dawna otrzymujemy wiele pytań, które dotyczą operacji typu „Premie dla młodych rolników” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wielu przyszłych gospodarzy zadaje pytanie, jakie
mają szanse na otrzymanie pomocy. Na chwilę obecną dysponujemy jedynie projektem Rozporządzenia i nie znamy terminu, w którym rozpocznie się nabór ale już teraz warto policzyć swoje punkty. Przypominamy, że 15 punktów to niezbędne minimum. Oczywiście, dodatkowo, musimy spełnić szereg innych wymagań, które opisane są w projekcie Rozporządzenia i naszych artykułach.

Czytaj więcej: „Premie dla młodych rolników” - policz swoje punkty

Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020 – projekt Rozporządzenia MRiRW

     Pojawił się projekt Rozporządzenia MRiRW dotyczący operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”, która realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Projekt Rozporządzenia określa szczegółowe zasady przyznawania pomocy, terminy składania wniosków, podmioty, które mogą wnioskować o pomoc w ramach tej operacji. Z projektem Rozporządzenia można się zapoznać klikając na poniższy link:

Projekt Rozporządzenia MRiRW dotyczący operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych

Więcej czasu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy z działań inwestycyjnych PROW 2007-2013

     Dzięki wydłużeniu terminu na złożenie wniosków o wypłatę dofinansowania, więcej przedsiębiorców zdąży zakończyć swoje inwestycje i będzie mogło otrzymać z ARiMR wsparcie. Beneficjenci działań "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" oraz  "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" finansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, będą mieli więcej czasu na złożenie wniosków.

Czytaj więcej!

Modernizacja gospodarstwa i odnawialne źródła energii


     Wielu rolników chcę modernizować swoje gospodarstwa rolne i poszukuje alternatywnych źródeł energii. W naszym kraju coraz większym zainteresowaniem cieszy się rozwój biogazowni rolniczych. Jest ono jednak niewielkie w porównaniu z rynkiem europejskim. W krajach takich jak Niemcy czy Austria technologia biogazowa jest bardziej rozpowszechniona. W nowym PROW 2014-2020 inwestycje ukierunkowane na ochronę środowiska i redukcję emisji szkodliwych gazów będą wysoko punktowane podczas weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy. Warto połączyć hodowle zwierząt z produkcją biogazu.

Czytaj więcej: Modernizacja gospodarstwa i odnawialne źródła energii

Nowy PROW 2014-2020 coraz bliżej ...

     Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedział, że już niedługo ARiMR rozpocznie przyjmowanie pierwszych wniosków z nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W połowie tego miesiąca będzie można składać wnioski o zalesianie, potem ruszy m.in. program wsparcia młodego rolnika oraz modernizacja gospodarstwJuż dziś warto bliżej przyjrzeć się wymienionym programom, ocenić swoje szanse na uzyskanie dofinansowania oraz sprawdzić czy spełniamy kryteria otrzymania pomocy.

Nowy PROW 2014-2020 zbliża się wielkimi krokami, jednocześnie kończy się wydawanie pieniędzy ze starego PROW 2007-2013. Niewykorzystane pieniądze z działań, które nie cieszyły się dużym powodzeniem ze strony rolników, będą przekazane m.in. na pomoc dla młodych rolników. Szacuje się, że dzięki temu na premie może liczyć kolejne 2 tys. osób, które teraz znajdują się na tzw. liście rezerwo
wej.

Źródło: MRIRW

Program LIFE

     Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. W ciągu ponad 20 lat funkcjonowania programu dofinansowanie z Komisji Europejskiej uzyskało blisko 4 180 projektów z całej Europy, w tym 69 z Polski. Obecny Program LIFE-program działań na rzecz środowiska i klimatu, obejmujący perspektywę finansową 2014-2020, jest kontynuacją instrumentu finansowego LIFE+ funkcjonującego w latach 2007-2013.

Ważna informacja dla młodych rolników

     Premia dla młodych rolników łączy się z pewnymi wymaganiami, jakie muszą spełnić beneficjenci. Bardzo ważnym kryterium przyznania pomocy jest złożenie wniosku o pomoc w ramach działania "młody rolnik"w odpowiednim czasie. Złożenie wniosku o pomoc musi być poprzedzone wejściem w posiadanie (własność, dzierżawa lub użytkowanie) gruntu rolnego o powierzchni przynajmniej 1 ha

 

Czytaj więcej (punkty i wykluczenia w programie "Premia dla młodych rolników")

Sejm uchwalił ustawę o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej

     Sejm uchwalił ustawę o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej, dzięki czemu możliwe będzie wypłacanie zaliczek na poczet realizacji projektów inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz możliwość publikacji list beneficjentów unijnej pomocy. Takie zapisy zawiera uchwalona w środę przez Sejm RP ustawa. Zgodnie z zapisami ustawy, możliwe będzie finansowanie operacji, takich jak transfer wiedzy i działalność informacyjna, usługi doradcze czy wsparcie w ramach inicjatywy LEADER samorządy będą mogły otrzymać zaliczki w formie oprocentowanych pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Czytaj więcej: Sejm uchwalił ustawę o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej

Rachunkowość rolna w nowym PROW 2014-2020

Realizacja niektórych operacji, które znalazły się w nowym PROW 2014-2020, jest związana z prowadzeniem uproszczonej rachunkowości. Sytuacja dotyczy programów takich jak: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premia dla młodych rolników” oraz  „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym budzi wiele wątpliwości. Spróbujmy wspólnie przyjrzeć się, jakie podmioty będą zobowiązane do prowadzenia rachunkowości.

Czytaj więcej: Rachunkowość rolna w nowym PROW 2014-2020

Podkategorie