Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Witamy na stronie firmy BAS LIPARIS, specjalizującej się w:

1.OPRACOWYWANIU WNIOSKÓW  INWESTYCYJNYCH  DO  PROW:

     a) MODERNIZACJA  GOSPODARSTW  ROLNYCH

     b) PREMIA DLA MŁODYCH  ROLNIKÓW

     c) RESTRUKTURYZACJA  MAŁYCH  GOSPODARSTW

     d) ROZWÓJ  USŁUG  ROLNICZYCH

    e) TWORZENIE GRUP PRODUCENTÓW

2.OPRACOWYWANIU WNIOSKÓW  W RAMACH RPO WZ (2014-2020)

3.SPORZĄDZANIU RAPORTÓW ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

4.UZYSKIWANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH

5.DORADZTWIE  ROLNICZYM

Nasza oferta dla JST i przedsiębiorców

   Oferujemy szeroki zakres badań terenowych w zależności od Państwa wymagań. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami w kraju, co gwarantuje profesjonalne podejście do tematu oraz sumienne wykonanie zlecenia.

   Zapraszamy do zapoznania się z kompletną ofertą firmy.

   Firma Liparis świadczy usługi w zakresie  doradztwa rolniczego i rolnośrodowiskowego. Doradzamy w jaki sposób optymalnie wykorzystać środki pomocowe dla rolników.  Nasz zespół tworzą osoby, które na co dzień związane są z ochroną środowiska i naukami przyrodniczymi. Prowadzimy również zajęcia ze studentami, wiemy jak łączyć teorię z praktyką w ochronie środowiska.

   Ofertę kierujemy głównie do osób prywatnych, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji państwowych oraz uczelni wyższych.

 

dotacje dla rolnictwa Szczecin
  ISTOTNYM ELEMENTEM W PROFILU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI „LIPARIS” SĄ USŁUGI DORADCZE PRZY WYKORZYSTANIU MECHANIZMU POMOCOWEGO PROW 2014-2020 

 

PROW 2014-2020 broszura informacyjna

  

Szybki kontakt

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 506 023 511

Adres do korespondencji:

Szczecin ul. Sikorki 23/1

71-221 Szczecin

KRS 0000554125
NIP 8581853492
REGON 36154718000000
 
...
 


 

A k t u a l n o ś c i

 
Pliki do pobrania

PROW SZCZECIN

dla rolników Szczecin

Biuletyn Informacji Publicznej
MRiRW (projekty rozporządzeń i najnowsze akty prawne)

Słownik doradcy rolnego

dla młodych rolników Szczecin

Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej siedliskowej dla pakietów 4. i 5. „Działania rolno-środowiskowo- klimatycznego” w ramach

PROW 2014-2020 

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE W 2015 ROKU


 

 

Rolnicy mogą korzystać z udogodnień w spłacie kredytów preferencyjnych

Agencja przypomina, że rolnicy, którzy zaciągnęli kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR i mają kłopoty z ich spłatą, mogą skorzystać z ułatwień, pozwalających im na obsługę takiego kredytu. 

Z takich udogodnień mogą skorzystać rolnicy, których dotknęły zdarzenia o charakterze losowym jak np.: katastrofy naturalne, długotrwałe choroby kredytobiorcy, kradzieże mienia oraz choroby i upadki inwentarza, a także przypadki wynikające z uwarunkowań makroekonomicznych i politycznych takich jak: kryzys gospodarczy, zatory płatnicze czy utrata rynków zbytu. Obecnie najpoważniejszym zagrożeniem dla szeroko rozumianej produkcji rolniczej w Polsce jest wprowadzenie przez Rosję embarga na dostawy produktów rolnych oraz wystąpienie choroby ASF i konieczność podjęcie przez rolników odpowiednich działań zmierzających do jej zahamowania.

Czytaj więcej!

Rozwój usług produkcyjnych w PROW 2014-2020

     Nowy PROW 2014-2020 stwarza możliwość uzyskania do 500 tys. zł dotacji na rozwój usług produkcyjnych. Zakładany poziom refundacji wynosi 50%. Dotację można przeznaczyć na zakup nowych maszyn i urządzeń, które będą wykorzystywane do świadczenia usług produkcyjnych w gospodarstwach rolnych.

Każda z maszyn oraz każde urządzenie, które może być wykorzystane do świadczenia usług produkcyjnych będzie stanowiło koszt kwalifikowany, co oznacza, że będziemy mogli uzyskać dotację w wysokości 50% na zakup.

Czytaj więcej: Rozwój usług produkcyjnych w PROW 2014-2020

ARiMR przekaże niektóre z działań PROW 2014-2020 do wdrażania samorządom województw i ARR

     Pięć działań w ramach PROW na lata 2014-2020 będzie wdrażane, w imieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przez samorządy województw oraz Agencję Rynku Rolnego na podstawie umów, które określają szczegółowy zakres i sposób realizacji poszczególnych zadań.

Nawet na budowę targowisk, dróg lokalnych i sieci kanalizacyjnej będzie można otrzymać wsparcie z PROW 2014-2020. Taką pomoc będą rozdzielały samorządy województw. Z kolei Agencja Rynku Rolnego rozdysponuje środki na udzielanie wsparcia z działania "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych".

Czytaj więcej: ARiMR przekaże niektóre z działań PROW 2014-2020 do wdrażania samorządom województw i ARR

Premie dla młodych rolnikówza co otrzymasz punkty?

Jakie wykluczenia obowiązują przy realizacji operacji?

     Niedawno informowaliśmy Was, że ukazał się projekt Rozporządzenia MRiRW, który określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

      Chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na elementy, które będą brane pod uwagę przy naliczaniu punktów. Szczególnie ważny jest § 16 projektowanego aktu prawnego, który określa kolejność przysługiwania pomocy. Sprawdź, jakie kryteria będą brane pod uwagę i za co otrzymasz punkty?

Czytaj więcej: „Premie dla młodych rolników” za co otrzymasz punkty?

Sprawdź czy kwalifikujesz się na "Młodego Rolnika" w ramach PROW 2014-2020

    Podczas pracy z Rolnikami, którzy przejmują gospodarstwa bardzo często pada pytanie dotyczące "Premii dla młodych rolników". Dotychczas trudno było udzielić jednoznacznej i szczegółowej odpowiedzi. Zapoznaj się z projektem rozporządzenia klikając w poniższy link. Znajdziesz tam odpowiedzi na interesujące pytania, sprawdzisz co możesz poprawić w gospodarstwie, które przejmujesz.

Dla kogo "Młody Rolnik"? Sprawdź swoje szanse.

Czekasz na nowy PROW, poszukujesz najnowszych aktów prawnych?

Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

(ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013)

i wiele innych aktów prawnych oraz projektów (...)

Program "Rybactwo i Morze" 2014-2020

     15 maja 2014 r. weszło życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Przepisy ww. rozporządzenia stanowią podstawę do opracowania Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

     Podobnie jak miało to miejsce w PO RYBY 2007-2013, w ramach przyszłej perspektywy finansowej, oprócz rybołówstwa morskiego wsparciem będzie objęte rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura. W niewielkim zakresie także przetwórstwo.

Czytaj więcej: Program "Rybactwo i Morze" 2014-2020

Rozliczenie starego PROW 2007-2013 dłużej o pół roku?

     Wiele wskazuje na to, że rozliczanie PROW 2007-2013 zostanie przedłużone do końca czerwca 2016 roku. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego podczas posiedzenia 4-5 maja zajęła się informacją Komisji Europejskiej w sprawie możliwości przedłużenia okresu kwalifikowalności wydatków w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 o sześć miesięcy, tj. do końca czerwca 2016 r.

Czytaj więcej: Rozliczenie starego PROW 2007-2013 dłużej o pół roku?

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

14 maja 2015 r. publikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu.

Rozporządzenie wprowadza przede wszystkim zmiany w zakresie płatności związanych z produkcją w sektorach zwierzęcych. Jedna z tych zmian dotyczy przepisów o wymogach IRZ stanowiących warunek kwalifikowalności do wsparcia. Zgodnie z tą zmianą płatności przysługują do zwierząt, w odniesieniu do których:

1) do dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności dokonano zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

2) najpóźniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności są spełnione wymagania w zakresie identyfikacji określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Czytaj więcej: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zmiany w przepisach o płatnościach bezpośrednich

13 maja 2015 r. opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wparcia bezpośredniego.

Głównym celem ustawy jest wydłużenie w roku 2015 okresu składania wniosków o przyznanie wsparcia bezpośredniego (a tym samym również płatności obszarowych w ramach PROW) - do 15 czerwca. Jednocześnie zachowana zostaje zasada dodatkowych 25 dni kalendarzowych na złożenie wniosku z 1% potraceniem płatności za każdy dzień opóźnienia (do 10 lipca br.).

Czytaj więcej: Zmiany w przepisach o płatnościach bezpośrednich

Usługi doradcze w nowym PROW 2014-2020

Realizacja działania ma za zadanie pomóc w transferze wiedzy i innowacji m.in. poprzez doradztwo, którego oferta będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb rolnika lub grupy rolników lub właścicieli lasów. Pomoc kierowana będzie także na doskonalenie zawodowe doradców w zakresie obszarów, w ramach których świadczone będą usługi doradcze.

Wsparcie w ramach tego działania obejmuje dwa poddziałania:

1. Świadczenie kompleksowej porady dla rolników.

2. Wsparcie na szkolenia doradców

Czytaj więcej: Usługi doradcze w nowym PROW 2014-2020

Preferencyjne kredyty z dopłatami ARiMR

     Osoby planujące finansowanie inwestycji w swoich gospodarstwach z wykorzystaniem kredytów preferencyjnych, mogą już składać wnioski o takie kredyty sześciu bankach: Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.; SGB-Banku S.A.; Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.; Banku Pekao S.A i BNP Paribas S.A., które w marcu i kwietniu podpisały z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy o udzielaniu rolnikom preferencyjnych kredytów. Grono banków poszerzył Krakowski Bank Spółdzielczy.

Czytaj więcej: Preferencyjne kredyty z pomocą ARiMR

Tablice promujące projekt zrealizowany w ramach PROW

Rolnik realizujący w swoim gospodarstwie inwestycje, które  przekraczają określone wartości, wyrażone w euro  w ramach takich działań jak:

- „Modernizacja gospodarstw rolnych";

- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”;

- „Przywracanie potencjału,

Potrzebuje tablicy informacyjnej, która będzie promować zrealizowany projekt.

Chętnie pomożemy Państwu w dobraniu odpowiedniej tablicy, po otrzymaniu płatności w ramach PROW. Współpracujemy z grafikami komputerowymi, którzy nie boją się wyzwań.

Zapraszamy do współpracy!

Środki na mikroinstalacje, złóż wniosek

     18 maja w województwie podkarpackim i zachodniopomorskim rozpocznie się nabór wniosków o dotacje z PROW 2007-2013 na mikroinstalacje prosumenckie produkujące energię z odnawialnych źródeł.W województwie zachodniopomorskim dodatkowe punkty otrzymają wnioskodawcy załączający aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska wystawione przez Wydział Ochrony Środowiska UM.

Czytaj więcej: Środki na mikroinstalacje, złóż wniosek

     Rolnictwo należy do tych obszarów gospodarki, które są lub będą znacząco dotknięte negatywnymi skutkami zmiany klimatu. Większe ryzyko utraty plonów i pogorszenie ich jakości może spowodować zmniejszenie produkcji rolniczej, czego konsekwencją może być niestabilna sytuacja ekonomiczna w rolnictwie. Konieczne jest zatem z jednej strony zabezpieczenie gospodarstw przed skutkami występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych wynikających ze zmian klimatu, z drugiej zaś strony wsparcie odbudowy zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych lub katastrof, potencjału produkcyjnego.

Czytaj więcej: Środki z PROW dla spółek wodnych

Podkategorie