Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Witamy na stronie firmy BAS LIPARIS, specjalizującej się w:

1.OPRACOWYWANIU WNIOSKÓW  INWESTYCYJNYCH  DO  PROW:

     a) MODERNIZACJA  GOSPODARSTW  ROLNYCH

     b) PREMIA DLA MŁODYCH  ROLNIKÓW

     c) RESTRUKTURYZACJA  MAŁYCH  GOSPODARSTW

     d) ROZWÓJ  USŁUG  ROLNICZYCH

    e) TWORZENIE GRUP PRODUCENTÓW

2.OPRACOWYWANIU WNIOSKÓW  W RAMACH RPO WZ (2014-2020)

3.SPORZĄDZANIU RAPORTÓW ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

4.UZYSKIWANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH

5.DORADZTWIE  ROLNICZYM

Nasza oferta dla JST i przedsiębiorców

   Oferujemy szeroki zakres badań terenowych w zależności od Państwa wymagań. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami w kraju, co gwarantuje profesjonalne podejście do tematu oraz sumienne wykonanie zlecenia.

   Zapraszamy do zapoznania się z kompletną ofertą firmy.

   Firma Liparis świadczy usługi w zakresie  doradztwa rolniczego i rolnośrodowiskowego. Doradzamy w jaki sposób optymalnie wykorzystać środki pomocowe dla rolników.  Nasz zespół tworzą osoby, które na co dzień związane są z ochroną środowiska i naukami przyrodniczymi. Prowadzimy również zajęcia ze studentami, wiemy jak łączyć teorię z praktyką w ochronie środowiska.

   Ofertę kierujemy głównie do osób prywatnych, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji państwowych oraz uczelni wyższych.

 

dotacje dla rolnictwa Szczecin
  ISTOTNYM ELEMENTEM W PROFILU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI „LIPARIS” SĄ USŁUGI DORADCZE PRZY WYKORZYSTANIU MECHANIZMU POMOCOWEGO PROW 2014-2020 

 

PROW 2014-2020 broszura informacyjna

  

Szybki kontakt

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 506 023 511

Adres do korespondencji:

Szczecin ul. Sikorki 23/1

71-221 Szczecin

KRS 0000554125
NIP 8581853492
REGON 36154718000000
 
...
 


 

A k t u a l n o ś c i

 
Pliki do pobrania

PROW SZCZECIN

dla rolników Szczecin

Biuletyn Informacji Publicznej
MRiRW (projekty rozporządzeń i najnowsze akty prawne)

Słownik doradcy rolnego

dla młodych rolników Szczecin

Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej siedliskowej dla pakietów 4. i 5. „Działania rolno-środowiskowo- klimatycznego” w ramach

PROW 2014-2020 

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE W 2015 ROKU


 

 

Sejm przyjął nowelizację dopiero co uchwalonej ustawy o płatnościach bezpośrednich.

    Zmieniono okres, w którym rolnik będzie musiał przetrzymywać zwierzęta zgłoszone do dopłat: miał posiadać bydło „przez okres od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności do dnia 30 czerwca roku, w którym ten wniosek został złożony, i nie krócej niż do dnia, w którym zwierzę osiągnie wiek 6 miesięcy, co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt”. Teraz wystarczy przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności”. 

Czytaj więcej: Bydło i krowy z płatnością bezpośrednią przez 30 dni u rolnika

Inwestycje zbiorowe w ramach nowego PROW 2014-2020

     Obecnie w ramach programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” możemy uzyskać od 200 000, 00 zł do 900 000,00 zł. Większość z nas skorzysta zapewne z niższej kwoty pomocy, gdyż górny próg dofinansowania został przewidziany dla producentów trzody chlewnej. Poprzedni PROW 2007-2013 ustanawiał limit pomocy w wysokości 300 000,00 zł. W rozmowach z rolnikami fakt pomniejszenia wysokości pomocy o 1/3 budzi wiele emocji. Alternatywą mogą okazać się inwestycje zbiorowe

Czytaj więcej: Inwestycje zbiorowe w ramach nowego PROW 2014-2020

Jak optymalnie wykorzystać środki na inwestycję?

     W nowym okresie programowania połączenie różnych działań pomocowych daje możliwość pozyskania środków finansowych, które możemy przeznaczyć na inwestycje. W tym przypadku ważne jest to, że nie musimy dysponować wkładem własnym.

Czytaj więcej: Jak optymalnie wykorzystać środki na inwestycję?

Co nowego dla spółek wodnych w PROW 2014-2020?

     Łagodzenie następstw zbyt niskich lub wysokich stanów wód jest problemem wielu rolników. Urządzenia melioracyjne, które odpowiadają za właściwy poziom wód na naszych gruntach są często mocno zaniedbane, od wielu lat brakuje im właściwej konserwacji. Z pomocą przychodzą spółki wodne, które pomagają rozwiązywać problemy gospodarowania wodą na terenach rolniczych. W naszym kraju spółki wodne przechodziły różne koleje losu. W ramach nowego PROW 2014-2020 spółki wodne mogą być beneficjentem poddziałania  "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof".

Czytaj więcej: Co nowego dla spółek wodnych w PROW 2014-2020?

Modernizacja gospodarstw rolnych

     W ramach nowego PROW 2014-2020  modernizacja gospodarstw rolnych będzie nadal możliwa. To jeden z najbardziej popularnych programów, który umożliwia zmodernizowanie naszego gospodarstwa. W ramach programu można uzyskać dotację na zakup maszyn, budynki gospodarcze czy zakładanie sadów i plantacji. Warto poznać zasady programu, wówczas możemy zaplanować inwestycje w naszym gospodarstwie.

Czytaj więcej: Modernizacja gospodarstw rolnych

SKORZYSTAJ Z APLIKACJI  E-WNIOSEK 

Słów kilka o działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym

     Pakiety w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego stanowią w większości kontynuację analogicznych pakietów wdrażanych w ramach Programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013. Program rolno-środowiskowo-klimatyczny to dodatkowe płatności za powierzchnię lub sztukę zwierzęcia, które są wypłacane pod warunkiem spełnienia w gospodarstwie określonych zobowiązań.

Czytaj więcej: Słów kilka o działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym

Na jakie działania inwestycyjne można dostać pieniądze w nowym PROW 2014-2020?

     Najważniejszym zadaniem PROW 2014-2020, jest zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej oraz wspomaganie rozwoju terenów wiejskich, i podniesienie ich atrakcyjności gospodarczej. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych, w ramach poddziałania, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć określonych wartości (…)

Czytaj więcej: Na jakie działania inwestycyjne można dostać pieniądze w nowym PROW 2014-2020?

Polska krajem łosi, łosie policzone

     W Polsce żyje około 28 tys. łosi, które ostatnio zostały policzone na przełomie lutego i marca.  W inwentaryzacji gatunków zwierząt, które żyją na wolności wykorzystywane są różne metody. Od pewnego czasu szerokie zastosowanie znajduje metoda pędzeń próbnych. Metoda polega na przepędzeniu zwierząt z określonej części lasu i liczeniu wychodzącej z niego zwierzyny. W liczeniu uczestniczą myśliwi, leśnicy, naukowcy i organizacje pozarządowe.

    Łoś to największy współcześnie żyjący gatunek z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami. Żyje głównie w podmokłych lasach.

XXIV Targi Rolno-Przemysłowe odbędą się 6-7 czerwca 2015 r. w Lubaniu

Czytaj więcej: XXIV Targi Rolno-Przemysłowe

        Według Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach tegoroczne plony będą wyższe od  od średnich wieloletnich o 4-6%. Największy wzrost roślin zbożowych będzie w Wielkopolsce i na Śląsku. W w/w regionach plony żyta wzrosną  o ok. 8% w stosunku do średniej wieloletniej. Natomiast w regionie środkowo-wschodnim będzie to wzrost  o ok 2%. W pozostałej regionach kraju prognozuje się wzrost o 6%.

Czytaj więcej: W tym roku plony zbóż będą wyższe przewiduje

     Cel: Promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania, zapobieganie ubytkowi substancji organicznej w glebie.     

       Obowiązujące przepisy w zakresie pakietów 1/8 wraz z ostatnią zmianą rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 11 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2015 r., poz.350) nie nakładają na rolników realizujących pakiet 1 i 8 obowiązku badania zawartości próchnicy w glebie.

Czytaj więcej: Czy kontynuując zobowiązanie rolnośrodowiskowe muszę uzupełniać obowiązkowe badania gleby o...

        Trwają prace dotyczące zmiany przepisów prawa w zakresie spełniania warunków kwalifikowalności do otrzymania płatności związanych do zwierząt. Jak czytamy na stronie ARiMR, zmiana ma na celu, złagodzenie dotychczas obowiązującego prawa, zgodnie z którym, jeżeli zwierzę nie zostało zgłoszone do rejestru prowadzonego przez ARiMR lub nie zgłoszono go tam w obowiązującym terminie, wówczas nie kwalifikowało się do takich płatności.

Czytaj więcej: Przepisy dotyczące przyznawania płatności zwierzęcych będą mniej restrykcyjne

      29 kwietnia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępni współpracującym z nią bankom, kolejne 30 mln zł na dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów przeznaczonych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, planowanych do udzielenia w 2015 r. Łączna kwota środków udostępniona bankom na tą formę pomocy wyniesie 80 mln zł

Czytaj więcej: Kolejne 30 mln zł na preferencyjne kredyty inwestycyjne dla rolników z linii MRcsk

      Celem wsparcia w postaci premii (do 60 tyś. zł.) na RESTRUKTURYZACJĘ MAŁYCH GOSPODARSTW jest dokonanie zasadniczych zmian w gospodarstwie, które przyczynią się do poprawy jego konkurencyjności i zwiększą jego rentowność poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa w szczególności wyniku zmiany profilu produkcji rolnej. 

     W myśl przepisów przez restrukturyzację rozumie się zmiany w gospodarstwie, które mają na celu poprawę jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa (wyrażonej w tys. euro), w szczególności w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej.

Czytaj więcej: Restrukturyzacja małych gospodarstw

Podkategorie