Harmonogram uruchamiania działań PROW na lata 2014 – 2020 na rok 2015 – działania delegowane

 
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie: Wsparcie przygotowawcze, planowany termin ogłoszenia naboru - maj 2015 r., planowany termin uruchomienia naboru - maj 2015 r.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii (Budowa  Iub modernizacja dróg lokalnych), planowany termin ogłoszenia naboru - lipiec 2015 r., planowany termin uruchomienia naboru - sierpień 2015 r.

Działanie: Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych, poddziałanie: Wsparcie na przystępowania do systemów jakości, planowany termin ogłoszenia naboru - Iipiec 2015 r., planowany termin uruchomienia naboru - październik 2015 r.

Działanie: LSR, planowany termin ogłoszenia naboru - sierpień 2015 r., planowany termin uruchomienia naboru - październik 2015 r.
 
Czytaj więcej:
 
http://www.prow.umww.pl/attachments/article/816/Harmonogram%20przygotown_ARiMR%20Warszawa.pdf