Z wykształcenia jesteśmy przyrodnikami, którzy pasjonują się ochroną przyrody i środowiska oraz rolnictwem. Staramy się rozwijać nasze zainteresowania poprzez ciągłe dokształcanie. Jesteśmy słuchaczami Studium Doktoranckiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Prowadzimy badania naukowe zaś wyniki swoich prac publikujemy w czasopismach związanych z ochroną przyrody i leśnictwem. Uczestnicząc w konferencjach i seminariach dzielimy się swoją wiedzą z innymi oraz poszerzamy własne horyzonty słuchając innych przyrodników.

Staramy się na bieżąco śledzić zmiany w przepisach prawnych, które regulują zagadnienia z zakresu ochrony przyrody, środowiska i doradztwa rolnego. Pragniemy aby nasza wiedza nie była jedynie teoretyczna. W pracy zawodowej spotykamy się z rozmaitymi sytuacjami, które pozwalają zastosować zdobytą wiedze w praktyce. Aktywnie uczestniczymy w szkoleniach z zakresu doradztwa rolniczego. Posiadamy uprawnienia doradcy rolniczego oraz ukończyliśmy szkolenie z zakresu cross-compliance (zasada wzajemnej zgodności).

W swojej pracy uczestniczymy w konsultacjach społecznych planów ochrony, planów zadań ochronnych i innych dokumentów ważnych dla zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy również członkami różnych organizacji i stowarzyszeń, które statutowo działają na rzecz ochrony  przyrody i środowiska.

Prywatnie doskonalimy znajomość języków obcych, pasjonujemy się fotografią przyrodniczą, ekonomią oraz podróżami. 

Ważniejsze publikacje

Adamowicz K., Noga T. 2014. Wielowymiarowa analiza bankructwa przedsiębiorstw w przemyśle drzewnym. Sylwan 158 (9): 643−650.

Noga T., Adamowicz K., Jakubowski J., 2014. Metody dyskryminacyjne w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego. Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 13(1), 25-35.

Smoliga A., Świtalski K., Wajchman S. 2014. Nowe stanowisko kokoryczy drobnej Corydalis pumila (Papaveraceae) w okolicy Śremu, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 70 (3): 242-249.

Smoliga A., Świtalski K. 2014. Nowe stanowisko świbki morskiej Triglochin maritimum L. na Wysoczyźnie Leszczyńskiej. Badania Fizjograficzne, Seria B, Botanika 63: 113-116.

Smoliga A. 2014. Popielica na Pojezierzu Myśliborskim. Głos Lasu 4: 4-6

Działalność na rzecz ochrony przyrody