Firmy i przedsiębiorstwa, dotacje Koszalin, Poznań, Kalisz, Konin, Zielona Góra

W Polsce żyje blisko 25 gatunków nietoperzy, wszystkie z nich objęte są ochroną prawną. Nietoperze występują w różnych środowiskach więc prowadzenie wielu inwestycji będzie wymagało przeprowadzenia ich inwentaryzacji. Proponujemy przeprowadzanie monitoringu chiropterologicznego zgodnie z obowiązującymi metodami i wytycznymi. Badania obejmują często szereg inwentaryzacji prowadzonych na wyznaczonych transektach. Inwentaryzacje składają się z kontroli kryjówek i kolonii rozrodczych, rejestracji dźwięków wydawanych przez te ssaki oraz analizy tras przelotu.

Przygotowana przez nas dokumentacja może stanowić ważny element podczas wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dla ochrony różnorodności biologicznej

Nietoperze.pl