Firmy i przedsiębiorstwa, dotacje Koszalin, Poznań, Kalisz, Konin, Zielona Góra

W przypadku inwestycji mogących potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko do wniosku załącza się kartę informacyjną przedsięwzięcia. Jest to dokument, który zawiera informacje niezbędne organom administracji, które uczestniczą w wydawaniu decyzji. Dokładne i rzetelne przygotowanie karty pozwolili właściwie scharakteryzować dane przedsięwzięcie. Organ wydający decyzję może zrezygnować z przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Podobnie jak w przypadku raportu (OOŚ), proponujemy przygotowanie karty wraz z niezbędnymi załącznikami mapowymi, obliczeniami i analizami. Chętnie zajmiemy się obsługą administracyjną Państwa wniosku.