Jednostki samorządu, Raporty Środowiskowe Szczecin, PROW dla samorządów

Proponujemy Państwu opracowanie programu ochrony środowiska łącznie z aktualizacją. Opracowany przez firmę Liparis dokument to całościowy opis środowiska przyrodniczego, który powstaje w wyniku analizy dostępnych danych źródłowych i prac terenowych.

Opracowanie programu ochrony środowiska możemy połączyć z wykonaniem pełnej procedury strategicznej oceny oddziaływania wraz z reprezentowaniem Państwa przed RDOŚ i PIS. Opracujemy również aktualizacje programu ochrony środowiska.