Jednostki samorządu, Raporty Środowiskowe Szczecin, PROW dla samorządów

Dziedzictwo kulturowe to ważny czynnik życia człowieka. Zabytki to element kultury, który przyczyniającym się do kształtowania naszego dziedzictwa. Dziedzictwo kulturowe może znacząco przyczynić się do rozwoju gminy i poprawy jakości zycia jej mieszkańców. Program opieki nad zabytkami jest elementem polityki samorządowej. Program może być wykorzystywany przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz środowiska naukowe i właścicieli obiektów. Może być nieocenioną pomocą przy składaniu wniosku o dofinansowanie działań z zakresu ochrony zabytków. Służymy Państwu pomocą przy opracowaniu programu ochrony zabytków. Przeprowadzimy również inwentaryzację zieleni wraz z koncepcją zagospodarowania parków przypałacowych, podworskich i innych.