Klienci indywidualni

Każdy teren, który planujemy przeznaczyć pod inwestycje posiada walory przyrodnicze. Proponujemy Państwu wykonanie inwentaryzacji, która określi występujące w danym miejscu siedliska przyrodnicze, zweryfikuje występowanie zagrożonych i cennych gatunków roślin. Skompletujemy dostępne dane literaturowe oraz przeanalizujemy położenie planowanej inwestycji względem obszarów chronionych.

Możemy również przeprowadzić inwentaryzację drzew i krzewów oraz sporządzić wniosek o wycinkę. Inwentaryzacja będzie zawierać szczegółowe informacje na temat stanu sanitarnego drzew i krzewów, załączniki graficzne, fotografie i wiele innych informacji.