Klienci indywidualni

Monitoring przyrody polega na obserwacjach i pomiarach, które wykonywane są w określonych odstępach czasu. Obejmują one  wybrane elementy przyrody żywej. Monitoring dostarcza informacji o zmianach określonych elementów w czasie.

Zadaniem monitoringu przyrody jest określenie wpływu zmian środowiskowych na organizmy dla zapobiegania negatywnym skutkom tych zmian w przyrodzie, a więc uzyskania danych dla zorganizowania skutecznej ochrony gatunków i układów ekologicznych. Prowadzenie monitoringu może być wymagane na etapie prowadzenia inwestycji jak również jej eksploatacji.