Doradztwo rolnicze, dopłaty dla rolników

Rolnik jest zobowiązany do gospodarowania na podstawie analiz glebowych i planu nawozowego. Ważny jest również odpowiednio dobrany płodozmian. Stawka płatności wynosi 400 zł/ha. W przypadku gdy grunty orne stanowią od 0,10 ha do 50 ha wówczas wypłacane jest 100% stawki podstawowej.

 

źródło: www.arimr.gov.plcdr.gov.pl oraz dane własne