Doradztwo rolnicze, dopłaty dla rolników

Dotyczy gospodarstw rolnych położonych na Obszarach Szczególnie Narażonych (OSN). Rolnik może otrzymać dodatkowe płatności w zamian za przeciwdziałanie erozji, poprzez utrzymanie międzyplonu ozimego lub ścierniskowego oraz pasa ochronnego zakładanego na gruntach ornych położonych na obszarach erodowanych. Stawka płatności w przypadku międzyplonów wynosi 543 zł/ha, 450 zł/ha w odniesieniu pasów ochronnych na stokach, których nachylenie przekracza 20%. Procent płatności jest uzależniony od powierzchni i wynosi odpowiednio (100% od 0,10 do 10 ha) oraz (50% od 10 do 20 ha).

 

źródło: www.arimr.gov.plcdr.gov.pl oraz dane własne