Doradztwo rolnicze, dopłaty dla rolników

Modernizacja gospodarstwa rolnego wymaga przygotowania wielu dokumentów. Rolnik musi spełniać kryterium Wielkości Ekonomicznej Gospodarstwa oraz wykazać, że  inwestycja  powinna spowodować wzrost dochodu w gospodarstwie o 10%. W związku z tym rolnik jest zobowiązany do prowadzenia rachunkowości. Współpracując z doświadczonymi księgowymi, potrafimy Państwu pomóc. Pomożemy również w wyborze inwestycji, które będą gwarantowały wzrost dochodu, opracujemy wniosek i inne dokumenty aplikacyjne.

W ramach programu rolnik może aplikować o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwie rolnym. Środki mogą być przeznaczone na zakup maszyn rolniczych, prace budowlane przy budynkach produkcyjnych. Aktualnie refundacja  będzie wynosić 50%, a w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych nawet 60%.  Limit pomocy na jednego rolnika i jedno gospodarstwo w latach 2014-2020, kształtuje się w następujący sposób:

900 tys. zł – rozwój produkcji prosiąt;

500 tys. zł – budowa budynków inwentarskich i magazynów paszowych;

200 tys. zł – pozostałe inwestycje.

Korzystanie z programu będzie możliwe wówczas gdy wielkość ekonomiczna gospodarstwa (WEG) mieści się w przedziale 10-200 tys. euro, a realizowana  inwestycja spowoduje wzrost dochodu rolniczego brutto (GVA) o 10%. Rolnik zobowiązany jest do prowadzenia przez kolejne 5 lat rachunkowości.

 

źródło: www.arimr.gov.plcdr.gov.pl oraz dane własne