Doradztwo rolnicze, dopłaty dla rolników

Restrukturyzacja małych gospodarstw stanowi perspektywę dla rolników, których wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie przekracza 10 tys. Euro. Program stwarza możliwość otrzymania środków finansowych, które będą rozliczone po pewnym czasie od przyznania dotacji.  Beneficjentem programu może być rolnik lub małżonek rolnika. W ramach działania kwota pomocy jest wypłacana w dwóch ratach (I rata – 48.000 zł – po wydaniu decyzji  o przyznaniu pomocy, II rata – 12.000 zł – po rozliczeniu inwestycji). Podobnie jak w przypadku programu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, rolnik musi prowadzić uproszczoną rachunkowość rolną aby wykazać wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o przynajmniej 20%.

 

źródło: www.arimr.gov.plcdr.gov.pl oraz dane własne