Doradztwo rolnicze, dopłaty dla rolników

Renty strukturalne zostaną w nowym PROW zastąpione działaniem, które można realizować równolegle  z Premią dla Młodego Rolnika. Płatność dotyczy rolników, którzy przekazują gospodarstwo innemu rolnikowi. Wysokość wsparcia jest jednorazowa odpowiada 120 % dopłat bezpośrednich jakie rolnik mógłby otrzymać do roku 2020.

Gospodarstwo rolnika, który przejmuje gospodarstwo musi spełnić kryterium minimalnej wielkości, która wynosi:

- średnią krajową (jeżeli średnia wojewódzka jest mniejsza od średniej krajowej),

bądź

- średnią wojewódzką (jeżeli średnia wojewódzka jest większa od średniej krajowej).

 

źródło: www.arimr.gov.plcdr.gov.pl oraz dane własne