Współpraca

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą, to serdecznie zapraszamy!

Chętnie nawiążemy współpracę z osobami, które chcą działać dla dobra rolników oraz na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Zapraszamy do współpracy doradców rolnych i rolnośrodowiskowych oraz podmioty z terenu całego kraju. Oczekujemy na osoby związane z rolnictwem i ochroną środowiska, które posiadają stososwne wykształcenie i kwalifikacje. Jesteśmy chętni do nawiązania różnych form współpracy. Czekamy również na osoby i podmioty, z którymi wspólnie bedziemy mogli wykonać kompleksowe zadania, gdzie liczy się udział fachowców z wielu dziedzin.